FPL J21 - HAVERI med 21118

Uppdaterad: 2013-05-13

1948-06-14, F9 fält, Säve

Händelseförlopp

Haveriet inträffade under navigeringsflygning i rote pga motorstörningar.

Vid ingång för landning efter roteflygning kunde ff trots normalt hydraultryck ej få ut landstället utan endast nosstället. Trots upprepade försök var landställsluckorna till huvudstället stängda.

Efter inspektion i luften beordrade divch buklandning på fältet till vänster om märket. Ff verkställde sättningen i gräset men fpl rutschade över bankorset och stannade snabbt sedan det tvärat åt vänster.

Haveriorsak

Orsaken till haveriet var att vid montering av nytt ventilbatteri till huvudlandstället före flygningen hade anslutningen till reglagearmen skett felaktigt varigenom huvudstället ej kunde fällas ut.

(Ff:fu/GFSU:1)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy nr 29/1981