FPL J21 - HAVERI med 21203

Uppdaterad: 2013-05-21

1948-06-22, Öster-Färnebo

Händelseförlopp

Haveri under förflyttningsflygning F4-F9.

Ff (A-GB) som utförde flygningen utan uppgift om höjdvindar och efter orienteringspunkter i stället för en kompass och klocka, har till följd av dåligt väder tvingats avvika från färdlinjen.

Vid Karlstad har ff mött marknära moln och vänt. Under stigning till 4.500 m har ff funnit att molnen gick högre varför han vänt mot F16 och troligtvis i samband därmed tappat orienteringen.

Vid Vansbro har motorstörningar i form av varvtalsvariationer börjat och vid Öster-Färnebo har varvtalet gått ned på ett sådant sätt att ff tvingats företa katapultutskjutning. Ff landar utan skador.

Haveriorsak

Orsak till haveriet har varit en mindre noggrant förberedd flygning. Under förutsättning att navigeringen utförts rätt skulle ff (vid vindstilla) haft en säkerhetsmarginal av endast 15 min. Motorstörningarna har med största sannolikhet berott på bränslebrist.

(ff: fk rs/FFSU)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy