FPL J21 - HAVERI med 21210

Uppdaterad: 2013-05-21

1949-01-21, F12, Kalmar

Händelseförlopp

Ff (AvR) ingick som rotetvåa i 1:a roten i en gupp som under divch ledning skulle öva förbandsflygning och låganfallsövningar.

Flygningen avslutades med ett skolmässigt dykanfall mot en lada i fältgränsen. Ingångshöjden var 3.000 m, dykvinkeln 45 grader och vädret bra. Ff har fortsatt i den ursprungliga dykvinkeln och kolliderat med marken i en flack bana, dykvinkel 10-20 grader varvid flygplanet mot den frusna marken totalt söndersplittrats (motorn återfanns 900 m från nedslagsplatsen). Ff omkom omedelbart.

Haveriorsak

Orsak till haveriet har inte kunnat fastställas. Då hastigheten i dykningen inte överskridit 650 km/t kan roderstörningar pga kompressibilitet inte ha förorsakat haveriet.

Det kan därför inte uteslutas att ff hastigt insjuknat eller haft flygplanet trimmat framtungt så mycket att ff inte kunnat följa rotech i dennes upptagning, ev till följd av att något föremål, t.ex. blindflygskärm, stuckit upp ur kartfickan och täckt reglagebocken, varvid en omtrimning hindrats.

(ff: OK, vpl fu/GFSU:2)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy