FPL J21 - HAVERI med 21225

Uppdaterad: 2013-05-13

1948-06-18, F12 Kalmar

Händelseförlopp

Vid landning efter luftstridsövning på 2.500 m höjd fälldes under utrullningen höger huvudställ och nosstället in och flygplanet fortsatte på höger vingspets och vänster huvudställ under sväng.

Vänster landställ bröts av, träffade propeller och slog av höger bakbom.

Haveriorsak

Orsaken till att landstället ej varit låst har varit att ff manövrerat vingklaffarna samtidigt med utfällning av landstället, varvid hydraultrycket inte räckt till att även låsa stället i utfällt läge.

(ff: off.asp. vpl k/GFSU:1)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy