FPL J 21 - HAVERI med 21238

Uppdaterad: 2017-08-25

1950-03-30 - Hamre by, Trönö, NV Söderhamn

Händelseförlopp

Haveri under träning för prov i avancerad flygning på en höjd av minst 2.000 m.

Vädret i området var disigt mellan 1.500 och 4.000 m (ingen skönjbar horisont) vilket tycks ha gjort att ff förlorat kontrollen över fpl, som under dykning kolliderat med marken, varvid ff omkom.

Fpl har kommit från NV och efter att ha legat i svag tryckning mot Hamre har fpl strax före nedslaget skevat 90° och slagit i först med höger vinge och sedan med nosen.

Vid nedslaget har fpl totalt söndrats och fpl-delar har spritts över ett 500 m djupt område.

Ff (stamff, fu T B) (GFSU:2) var en mycket duktig elev och en god och jämn flygare.

Tillbaka


Källa: Avskrift av okänd flygentusiast (troligtvis från haverirapporten).