FPL J 21 - HAVERI med 21239

Uppdaterad: 2017-08-25

1950-04-03 - F 15 Söderhamn

Händelseförlopp

Under anfallsövning i rote på 5.000 m höjd har ff märkt att radion inte fungerat samt att bränsletrycket sjunkit. Ff har avbrutit övningen och återvänt till basen.

Landningen har misslyckats pga att propellerstigningen varit för stor och inte kunnat ställas om. Härigenom har flyghastigheten under planén inte gått ned så snabbt som vid normal propellerstigning och ff har kommit in på för hög höjd.

Ff har därför tvingats utföra ett nytt landningsförsök som även det, pga propellerstigningen, misslyckats. Dessutom har den mekaniska landställsindikatorn visat att nosstället inte var helt ute.

Fpl har tagit mark med vänster vingspets först därefter har nosen slagit i marken och brutits loss. Resten av fpl har kanat på buken 80 m samt stannat med stjärten i landningsriktningen.

Ff (stamff, k / GFSU:2) erhöll hjärnskakning samt blessyrer i huvudet och på benen.

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit att kopplingsblecket för den positiva polen i generatorn brustit, varigenom batterierna laddats ur och de eldrivna apparaterna slutat fungera.

Felet på den mekaniska nosställsindikatorn har haft sin grund i felställda stoppskruvar till nosställsstöttan.

Tillbaka


Källa: Avskrift av okänd flygentusiast (troligtvis från haverirapporten).