FPL J21 - HAVERI med 21262

Uppdaterad: 2013-05-21

1948-09-09, Glöstorp, 6 km SO F9, Säve

Händelseförlopp

Ff (RR) startade sist i 3 div F12, som startade rotevis från F9 för flygning till F10.

Efter starten som skett normalt har ff lagt flygplanet i svag stigning och påbörjat en relativt brant vänstersväng, sannolikt för att fortast möjligt ansluta till sin rotechef.

Härvid har ff kommit in i regnmoln (molnhöjd 200-250 m, disigt) och förlorat marksikten. Ff har därefter uppenbarligen tappat kontrollen över flygläget varvid fpl vikt sig och sannolikt i begynnande högerspinn tagit mark i brant dykvinkel, varvid flygplanets bränsletankar exploderat.

Ff omkom vid nedslaget.

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit att ff i moln troligen legat i brant vänstersväng och då KH inte varit monterad varit hänvisad till endast girindikator som med hänsyn till den korta tiden från starten tills flygplanet kom in i moln troligen inte givit korrekta utslag.

Ff:s instrumentflygträning under sommarhalvåret har även varit ringa.

(ff: serg/FFSU)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy