FPL J21 - HAVERI med 21279

Uppdaterad: 2013-03-14

1948-10-12 - På fältet i förlängningen av bana 23 - F3

Händelseförlopp

Under flygning som säkerhetsförare (åt ff som utförde blindnavigering på hög höjd) sjönk kompressortryck och varvtal. Propellerklockan vandrade bakåt mot större stigning, varför ff ställde om till "manuell" och reglerade varvtalet till 2.300/min.

Ff råddes av rotechefen att gå till F3 men radioförbindelsen var svag och dålig. Vid anrop till F3 anvisades bana 19 för landning vilket ff hann kvittera innan radioförbindelsen helt bröts.

Vid landningsplanén kom ff med 300 km/t på för hög höjd in över granskogen öster om fältet och hade svårt att orientera sig var bana 19 låg. Då ff kände till bana 23 girade han något för att söka landa på denna bana.

Ff hade ställ och full klaff ute men sedan halva banan passerats förstod han att han inte skulle kunna landa med den fart han hade, varför han drog på gas för att “gå om”. Därvid svarade inte motorn på gaspådrag.

Ff tog då in landstället för buklandning. Farten var tillräcklig för att knappt komma över staketet i fältgränsen. Vid buklandningen bröts kroppen i höjd med instrumentbrädan.

Ff klarade sig oskadd.

(ff: off.asp, vpl k/GFSU:1)

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy