OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

FPL J 21RA - HAVERI med 21407

1950-04-04 - Djupsjön, 9 km N Ljungs k:a

Händelseförlopp

Haveriet inträffade under provflygning.

Ff (S Ö) hade order att utröna fpl:s dykegenskaper jämte riskerna för att vid dykning överskrida manöverkritisk hastighet. Sannolikt har fpl överskrifit denna hastighet, vilket medfört manöversvårigheter av sådan storlek att ff beslutat företa fallskärmsutsprång, vilket dock har misslyckats emedan katapultstolen kärvat fast under utskjutningsförloppet.

Vid stolens häftiga retardation i samband med kärvningen har ff skiljts från fpl men samtidigt erhållit dödliga skador och omkommit. Fpl har efter en buntliknande rörelse träffat marken och totalhavererat.

Åtgärder

Efter haveriet modifierades stolutskjutningen i fpl 21, dels genom införande av en ny stolutskjutningspatron (ptr 5) som gav stolen ett gynnsammare accelerationsförlopp, som motverkade fartvindens bakåtpressande inverkan på stolen under senare delen av utskjutningen, dels genom borttagning av stolens mittre tvärrör och ändring av gejderns övre del från cylindrisk till konisk form.

Åtgärderna medförde att utsprång utan risk för fastlåsning av stolen var möjlig upp till en hastighet av 1.000 km/t under samtidig upptagning till lastfaktor 6.

(ff: lt/provflygare).Källor:
Flyghistorisk Revy

Uppdaterad: 2017-08-25