FPL J 21 - HAVERI med 21451

Uppdaterad: 2017-08-25

1951-03-12 - Krokhusen, 5 km NNO Munka-Ljungby

Händelseförlopp

Under stigning genom moln för instrumentnavigering på anbefalld flyghöjd 6.000 m upphörde KH-anläggningen successivt att fungera från ca 600 m.

Fpl överstegrades och kom i ett okontrollerbart läge på 1.200 m höjd, varför ff (rotech) förberedde fask-utsprång.

Efter avdrag av motorn och nödutlösning av huven, som fick tryckas ut med handen, satte ff fötterna i byglarna och drog i axelutlösningsstroppen.

Ff upplevde ingen synfördunkling och stolen försvann genast. Ff utlöste fask. Uppbromsnimgen var behaglig. Ff pendlade något under nedfärden.

Nedslaget skedde på en öppen plats i snårskog med vänster sida först. Fask sjönk ihop genast trots relativt stark vind. Ff (fk Bertil Bjäre) (FFSU) fick inga skador.

Rotetvåan kom ur moln först på 6.000 m höjd och avbröt flygningen när han inte fick kontakt med rotech.

Vid nedslaget slogs KH-anläggningen helt sönder varför orsaken till funktionsstörningarna inte kunde klarläggas.

KFF lät dock genomföra en undersökning av KH-anläggning i fpl 21.

Tillbaka


Källa: Flyghistorisk Revy