HAVERIER FPL 32 LANSEN - del 1

Uppdaterad: 2015-03-15
Datum Fpltyp
nr
Fb/Kod Händelsebeskrivning Plats
1954-11-04 32-3 - Okontrollerat flygläge till följd av fel på strömställare till nödskevtrim. Ff omkom (har ej initierat utskjutning). Kisa
1957-03-11 A32A 32057 F17 Gul Kollision med marken vid dykbombfällning. Ff (mj) omkom (har ej initierat utskjutning). Tönnersjö, Halmstad
1957-07-02 A32A 32040 F7 Gul F Motorstörning/kompressorskada. Ff lt C G Kile'n o fnav H Mikaelsson fskhopp. Kilsbergen
1957-09-06 A32A 32056 F17 Röd E Motorstörning vid landning (pumpning). Ff omkom (har ej initierat utskjutning). F17 Kallinge
1958-01-18 A32A 32146 SAAB (Lån fr F14) Okontrollerat flygläge. Prov med styrautomat. Ff (provflygare) omkom.Har initierat utskjutning men glassplitter har hindrat slaghammarens rörelse varför stolen EJ lämnat fpl. Linköping
1958-03-14 A32A 32171 F14 Gul F Motorstopp under akanskjutning. Kompressorskada. Ff serg A Fägerlind och fnav M Bergström fskhopp. Tönnersjö, Halmstad
1958-06-23 A32A 32182 F6 Röd E Kollision med marken under pejllandning. Ff omkom (har ej initierat utskjutning), fnav B E Nilsson fskhopp. Lerbo, Karlsborg
1958-08-12 A32A 32093 F14 Röd H Motorstopp vid inflygning till F14. Blandningsregulatorn. Ff fänrik K A W Wisbrant fskhopp. Nyårsåsen, Halmstad
1958-11-12 A32A 32011 F17 Gul G Haveri vid pejllandning. Servoventilskärning. Ff omkom (har ej initierat utskjutning). F17 Kallinge
1959-01-15 A32A 32200 F14 Gul N Kollision med fpl 32205 vid samling efter start. Ff J Magnusson och fnav N E Zander fskhopp. F14 Halmstad
1959-01-15 A32A 32205 F14 Gul P Kollision med fpl 32200 vid samling efter start. Ff omkom (har ej initierat utskjutning). Fnav omkom (utskjutning på för låg höjd - trädislag). F14 Halmstad
1959-02-19 A32A 32228 F6 Gul C Motorstörning. Lossnat bränslerör. Ff K G Karlsson och fnav L B:son Hedberg fskhopp. Remmestorp, Karlsborg
1959-02-27 *) J32B 32504 F12 Spaklåsning vid prov med styrautomat. Ff U Frieberg fskhopp.
Läs mer om haveriet.
Malexander
1959-05-11 S32C 32944 F11 Brustet membran i luftavtappningsregulatorn. Ff T Ö Dalberg och fnav B J O Ströberg fskhopp. Bärbo
1959-06-12 J32B 32518 F12 Röd M Motorstopp. Funktionskontroll extratank-blockerad uppfordring. Ff mj S E Lange fskhopp.
Läs mer om haveriet.
Ryssby
1959-06-23 A32A 32275 FC (lån från F14) Okontrollerad spinn vid spinnprov. Ff lt S Axelsson och serg G Lund fskhopp. Svinshult
1960-03-31 A32A 32119 F7 Röd T Vikning efter start. Huven hade öppnat sig. Ff omkom (initierade utskjutning men på för låg höjd och i ryggläge). Frugården, Såtenäs
1960-04-05 A32A 32156 F6 Blå C Bränslebrist vid avancerad flygning. Ff G J S Andersson fskhopp. Mölltorp
1960-05-23 A32A 32096 F14 Röd S Manöverfel vid instrumentflygning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Gåsfetens fyr
1960-07-28 J32B 32531 F12-31 Haveri vid avancerad flygning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Öland
1960-08-25 S32C 32902 F11 Motorstopp vid lågnavigering. Insprutningspumpen. Ff mj N G Wachtmeister och fnav K Dahlin räddade sig med fskhopp.
Läs mer om haveriet.
Gotland
1960-08-26 1) A32A 32109 F17 Gul G Motorstörning vid akanskjutning (hylslänk i kompressor). Ff fältflygare S B Petterson och fnav L G Eriksson räddade sig med fskhopp.
Läs mer om haveriet.
Bollö, Karlskrona
1960-09-06 2) J32B 32562 F1-62 Okontrollerbar spinn vid luftstrid. Båda fskhopp men ff (B H) omkom (ingen stolseparering och låg höjd) och fnav K I Wide'n undkom oskadd.
Läs mer om haveriet.
Falun
1960-09-13 A32A 32179 F14 Blå C Punktering vid mörkerstart. Brand. Ff fältflygare Wallinder-Mähler och fnav Andersson undkom oskadda. F3 Malmslätt
1960-10-03 J32B 32614 F1-14 Motorstopp. Blandningsregulator FOD. Ff fältflygare K G Liljekvist och fnav serg K G Jonsson fskhopp. Sala
1960-10-26 A32A 32196 F6 Blå K Motorstopp. Ff fältflygare U G Magnusson fskhopp. Läs mer om haveriet Västlandasjön, Köping
1960-11-18 A32A 32225 F6 Gul B Kollision med marken under landning. Ff D R Fredholm fskhopp, meteorologass omkom (utskjutning initierad men linan till den automatiska fallskärmsutlösningen var ej inkopplad). Höghult, Karlsborg
1960-11-18 A32A 32042 F17 Gul Å Motorstopp. Utmattning bränslerör. Ff lt R A Lindgren och fnav serg E Lundberg fskhopp. Torkö, Ronneby
1960-11-26 A32A 32203 F15 Blå E Kollision med marken. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Halleberg
1961-02-08 A32A 32050 F7 Gul O Kollision med 32273 i väntläge i samband med raketskjutning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Vänern, N Hattefuran
1961-02-08 A32A 32273 F7 Gul S Kollision med 32050 (se ovan). Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Dalbosjön, Vänern
1961-03-10 J32B 32551 F1-51 Kollision i mörker med fpl J34 (34098 F18 Gul B). Ff kn A U Andersson och redaktör L Ramsten fskhopp. Rimbo
1961-04-18 A32A 32183 F6 Röd F Kollision med marken under lågflygning. Ff fälftlygare H O Rogberg fskhopp. Rentjärn, Arvidsjaur
1961-05-25 A32A 32086 F7 Blå R Motorstopp under start. Ff fältflygare K G Svensson och fnav A Andersson oskadda efter nödlandning. F7 Såtenäs
1961-06-09 A32A 32030 F7 Röd F Kollision under luftstrid med fpl 32121. Ff kadett S O Lorensson fskhopp. Säffle
1961-06-09 A32A 32121 F7 Röd N Kollision med fpl 32030 (se ovan). Ff K O R Hedlund fskhopp, fnav omkom (fallskärmen utvecklade sig ej). Säffle
1961-07-10 A32A 32271 F7 Röd L Motorstörning i trafikvarvet. Ff kadett S O Lorensson fskhopp. F7 Såtenäs
1961-09-12 J32B 32561 F1-61 Kollision efter mörkerstart. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Norrköping
1961-09-12 A32A 32107 F17 Röd V Markkollision under mörkerlandning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Tillberga, N Västerås
1961-09-13 A32A 32024 F7 Röd A Motorstopp under raketskjutning. FOD. Ff kadett H G Hjort och kommendör H Uggla fskhopp. Visby
1961-09-26 A32A 32137 F15 Gul L Motorstörning (varvtalsfall) under lågflygning. Ff omkom (har skjutit ut sig men omkommit genom drunkning). Bremön
1961-10-09 A32A 32244 F7 Gul V Kollision med vattnet under bombfällning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). F7 bombmål
1961-12-06 J32B 32591 F12-51 Kollision med marken under inflygning för landning. Ff major K E Fernander undkom oskadd. F18 Tullinge
1962-03-19 A32A 32270 F7 Röd W Kollision under mörkerflygning med fpl 32272. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Stora Leverne
1962-03-19 A32A 32272 F7 Gul A Kollision med fpl 32270 (se ovan). Ff kadett K G Jönsson och fnav E O Sjöberg fskhopp. Stora Leverne
1962-08-09 S32C 32936 F11 Motorstörning/pumpning. Ff fältflygare L Å Bexelius och fnav S O Spaarf fskhopp. Karlskrona
1962-09-04 A32A 32181 F6 Gul N Vikning vid "Barbrolandning". Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). F6 Karlsborg
1962-09-09 J32B 32514 F21-14 Markkollision under flyguppvisning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Gällivare
1962-09-13 J32B 32618 F1-18 Brand. EBK särad pga pinnbultsbrott. Ff lt E Öjnert undkom oskadd. F1 Hässlö
1962-11-15 A32A 32149 F17 Blå B Motorstopp. Ff fältflygare K C Dahlström och fnav L R Persson fskhopp. Göljahult, N Kallinge
1963-01-21 S32C 32929 F11 Kollision med isen. Ff omkom och fnav svårt skadad (har ej initierat utskjutning men fnav stol har utlösts vid kollisionstillfället). Sjön Åsnen
1963-03-04 J32B 32557 F1-57 Motorbrand vid start. Ff kadett I N Eliasson och fnav B 0 Johns fskhopp. Mälaren vid Västerås
1963-04-01 A32A 32173 F6 Blå B Motorstopp vid raketskjutning - FOD. Ff Fältlygare B H Eriksson fskhopp. Vänern vid Såtenäs
1963-04-02 A32A 32130 F15 Gul Kollision med isen under raketskjutning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Storsjön, Östersund
1963-05-28 A32A 32260 F17 Gul V Kollision med fpl 32021 under raketskjutning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Landsort
1963-05-28 A32A 32021 F17 Gul Å Kollision med fpl 32260 under raketskjutning. Ff omkom (har ej initierat utskjutning). Landsort
1963-06-25 J32B 32597 F12-57 Markkollision under instrumentlandning (Anita). Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Bäckebo
1963-08-22 S32C 32930 F11 Kollision med vattnet under lågflygning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Hävringe
1963-09-20 A32A 32201 F15 Gul J Markkollision efter start i dåligt väder. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). F1 Västerås
1963-09-20 A32A 32136 F15 Blå T Markkollision/vikning under landning (för låg fart). Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). F17 Kallinge
1963-09-20 A32A 32066 F17 Röd S Kollision med vattnet under raketskjutning (bländad av lysbomb?). Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Hattefuran, Vänern
1963-10-01 A32A 32257 F6 Blå T Kollision med vattnet under attackanfall. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Hanöbukten
1963-11-22 J32B 32588 F12-48 Okontrollerat läge under målföljning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Blomstermåla
1963-12-10 A32A 32145 F15 Röd U Kollision med fpl 32126 ur F15. Ff fältflygare C O Ljunggren fskhopp. Vittersjö, Ockelbo

Källa: Sammanställd av Björn Ek (oktober 1985) och publicerad i Kontakt nr 76 (April 1986).
*) Det osäkra datumet 1959-02-27/07-27 i BE:s sammanställning har verifierats av Sven Inge Rundström till 1959-02-27
1) Haveridatum har tidigare här angivits till 1960-09-26 men kan enl ny källa (se länken till haveriet) vara 1960-08-26.
1) Haveridatum har tidigare här angivits till 1960-06-09 men kan enl ny källa (se länken till haveriet) vara 1960-09-06.