ALLVARLIGA TILLBUD FPL 32

Uppdaterad: 2015-03-27


Händelser som inte klassats som haverier men ändå orsakat stora skador på människor eller fpl

Datum Förband Fpl Händelsebeskrivning Plats
1960-07-27 F1 J32 Rökutveckling i kabinen vid start. Vådautlöst stol orsakade dödsfall.
Läs mer om händelsen (UE)
Hässlö
1960-08-24 F12 J32 Test av målkameror vid klargöring utlöste skarpladdade akan som dödade två värnpliktiga.
Läs mer om händelsen (UE)
Kalmar


Källor:
(UE) = "Haveriet - Flygvapnet och kalla krigets offer" av Ulf Eneroth (Albert Bonniers förlag).