J 35D - Jaktversionen

Uppdaterad: 2021-02-18

På valborgsmässoafton 1964 hamnade fpl 35300 i utrullningshindret på Bråvalla. Foto: Okänd (SFF).

1 augusti 1957 var specifikationen för 35B2 klar.

Senare fick denna nya Drakenversion beteckningen 35D (David). Den nya förbättrade motorn RM6C var nu mogen att introduceras tillsammans med tillhörande efterbrännkammare typ 67. Jämfört med tidigare A- och B-versioner kunde D-versionen medföra ytterligare 600 liter bränsle och dessutom två fälltankar rymmande vardera 530 liter.

Till det yttre skilde sig J 35D från J 35A och B framför allt genom de framdragna och smäckrare luftintagen, samt det i fenan topplacerade pitotröret. Dessa drag var gemensamma för efterföljande versioner E och F (J).

Strategiskt innebar D-versionen klara förbättringar beträffande stigprestanda och acceleration. Däremot innebar den nya motorn inte att topphöjden ökade. För att bekämpa fientligt flyg på höjder upp till 15.000 meter krävdes en ny robotbeväpning. Denna blev dock aldrig aktuell förrän i det utvecklade 35F-systemet. För J 35D gällde fortfarande Rb24.

Den första prototypen till D-versionen provflögs den 27 december 1960. Serietillverkningen påbörjades 1962 och följande år började serieleveranser till F 13. Officiellt debuterade J 35D vid en pressvisning den 30 september 1963. Det första serieflygplanet (35274) användes för fortsatt utprovning vid SAAB och FC och levererades aldrig till Flygvapnet förrän det modifierats till S 35E med nummer 35960. De följande flygplanen i den första delserien med nummer 35275-35304 flögs endast kortare period vid F 13 innan de ställdes i förråd. De saknade radar, eftersom PS-03 vid denna tid fortfarande var under utveckling. Under 1966 överfördes de förrådsställda planen till SAAB för en första modifiering och slutligen konverterades 29 st J 35D vid CVM till S 35E. Den ursprungliga raka huven behölls vid denna konvertering.

Situationsbild av J 35D ur F 10 i främre klargöringsområde (framom), klar för start och utrustad med Rb24 Sidewinder-robotar. Foto: Se nedan.

Den andra delserien omfattade fpl 35305-35328 (förutom 35310 som även konverterades till S 35E). Dessa flygplan betecknades J 35D1 och levererades till F 13 under våren 1964. Efter hand som F 13 senare fick J 35F överfördes flottiljens J 35D1 till F 10 redan under sommaren 1964.

Den sista delserien (III) omfattade fpl 35329-35393 och betecknades J 35D2. Dessa flygplan hade full elektronisk utrustning med sikte 7A, siktesradar PS-03/A samt styrautomat 05 med integrerad Machhållning. Dessa flygplan levererades till F 13, F 10, F 3, F 4 och F 21. Efterhand ersattes D-versionen av J 35F.

F4 opererade emellertid J 35D fram till leverans av JA 37 Viggen 1984. Även F 21 (2 div) opererade J 35D fram till 1984.

De flygplan som levererats till flottilj i D1-utförande modifierades efter hand till D2-standard vid CVV Hässlö. Flygplan med nummer 35305-35328 (utom 35306, 35309, 35310, 35316 och 35319) samt 35329-35353 (utom 35331) modifierades samtliga vid CVV. Övriga flygplan modifierades vid respektive förband. Det gällde då införandet av såväl "Etapp 2 standard" som en ny raketstol i samtliga flygplan. Detta kunde ske genom att kabingolvet sänktes med 5 cm. Enligt de första direktiven skulle alla modifieringar vara avklarade till den 1 januari 1968, men arbetet fortsatte en bra bit in på detta år. Underbeteckningarna D1 och D2 slopades därmed och kvar fanns endast beteckningen J 35D.

Minneslista för flygplan J3 5D. Baksida. Vänster från 1965, höger från 1972. Foto: Flygvapenmuseum CC BY

Minneslista för flygplan J3 5D. Framsida. Vänster från 1965, höger från 1972. Foto: Flygvapenmuseum CC BY


I samband med kassation och avställning av J 35D har 24 flygplan återköpts av SAAB för konvertering till 35OE och export till Österrike. Ett flygplan har sålts av Aces High Ltd England (G-BOAR) till Warplanes Inc i USA dit det fraktades med båt. En J 35D uppställdes som "gateguard" vid F 4 Frösön och ett flygplan ställdes ut vid Hammarnäset.

Tabell - J 35D Draken

Fpl-nr Godkänd Kasserad Operatör o koder Anmärkningar
35274 - - FC-274, SAAB Pfpl, ej lev FV, mod 35960
35275     F13-75  
35276 630508 - FC-276, F13-76, SAAB Mod 35944
35277 630617 - F13-77, SAAB Mod 35957
35278     F13-278, -78  
35279 630606 - FC-279, F13-79, FC, SAAB Mod 35948
35280 630617 - FC-280, F13-80, SAAB Mod 35955
35281 630910 - FC, F13-81, SAAB Mod 35959
35282 630614 - F13-82, SAAB Mod 35934
35283 630813 - F13-83, SAAB Mod 35942
35284 620910 - F13-84, SAAB Mod 35940
35285 631228 - F13-85, SAAB Mod 35958
35286 631001 - F13-86, SAAB Mod 35950
35287 631001 - F13-87, SAAB Mod 35938
35288 631001 - F13-88, SAAB Mod 35933
35289 631001 - FC, F13-89, SAAB Mod 35935
35290 631106 - F13-90, SAAB Mod 35952
35291 631106 - F13-91, SAAB Mod 35946
35292 631014 - FC, F13-92, SAAB Mod 35956
35293 631031 - F13-93, SAAB Mod 35953
35294 631126 - F13-94, SAAB Mod 35941
35295 631120 - F13-95, SAAB Mod 35949
35296 631217 - F13-96, SAAB Mod 35937
35297 631118 - F13-97, SAAB Mod 35939
35298 631217 - F13-98, SAAB Mod 35954
35299 631120 - F13-99, SAAB Mod 35945
35300 631217 - F13-00 , SAAB Mod 35951
35301 631209 - FC, F13-01, F3-01, SAAB Mod 35947
35302 631228 - F13-02, F3-02, SAAB Mod 35936
35303 640108 - F13-03, SAAB Mod 35943
35304 640124 670130 F13-04, F10-01 Hav 661122 F10 (minuslandning)
35305 640128   F13-05, F10-02, F4-02  
35306 640224 ? F13-06, F10-03, f4-03 Hög gångtid
35307 640121 ? F13-07, F10-04, F21- , F4-04  
35308 640224 790212 F13-08, F10-05, F4-25 Avveckling (F14)
35309 640224 640824 F13-09 Hav 640306 F13 (minuslandning)
35310 - - F13-10 (?) Mod 35932
35311 640218   F13-11, F10-07, F4-07  
35312 640204 780609 F13-12, F10-08, F4-08 Haveri 770817 på F 12 flygfält i bankorset. Kollision med 35433. Ff oskadad. Se Haverier.
35313 640316   F13-13, F10-09, F4-09, F10-  
35314 640224   F13-14, F10-10, F4-10, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35315 640218   F13-15, F10-11, F4-11, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35316 640218 650226 F13-16 Hav 640506 Mälaren
35317 640316   F13-17, F10-12, F4-17, F3-17, FC, F10-  
35318 640316 770420 F13, F10-13, F3-13 Böv 78 ?? (F8 ?)
35319 640401 650702 F13-19, F10-14 Hav 650202 Hallandsåsen
35320 640413   F13-20, F10-15, F4-15  
35321 640413   F13-21, F10-16, F4-16  
35322 640413 671006 F13-22, F10-17 Hav 670906 Utö
35323 640401   F13-23, F10-18, F4-18, F10-  
35324 640421   F13-24, F10-19, F4-19, -24, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35325 640413   F13-25, F10-20, F4-20, F10-  
35326 640512 790212 F13, F10-21, F4-21 Avveckling, böv F4
35327 640504   F13-27, F10-22, F4-22  
35328 640504   F13-28, F10-23, F4-23, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35329     F13-29, F10-29, F3-29, F21-29  
35330     F13, F3-30, F10-40, F3-30, F21-30 Hög gångtid
35331 640623 661209 F13-31 Hav 660609 Grimsvallen
35332 640701 700616 F13-32, F3-32, F21-32 Haveri 700428 Järve, 20 km S Piteå. En fyrgrupp övade avancerad stridsmässig flygning på ca 2.000 m höjd. Hela fyrgruppen kom in i dykning i hög fart men bara två kom ur den. Okontrollerat flygläge och rodermoment-begränsning. Fsk-hopp i över 1.000 km/tim. Ff omkom. Se även 35334. (GT,Exp,Se)
35333 640818   F13-33, F3, F21-33 Hav 830628 SO Morjärv ca 09:00. Ff :s rote övade luftstrid med annan rote. Molnhöjd 500 m. Vid anfall kom ff ned på för låg höjd. Fpl (som låg rätt på vingarna) gled utmed en mosse innan det slog i en kulle. Fpl sönderdelades o brinnande delar spreds över en stor yta. Ff omkom. Ff havererade med en annan 35:a 1983-04-19. (GP,DN,Exp)
35334 640623 700616 F13-34, F3-24, F10-34, F21-34 Haveri 700428 sjön Finnträsket, S Piteå (Bottenviken?). En fyrgrupp övade avancerad stridsmässig flygning på ca 2.000 m höjd. Hela fyrgruppen kom in i dykning i hög fart men bara två kom ur den. Okontrollerat flygläge och rodermomentbegränsning. Fsk-hopp i över 1.000 km/tim. Ff blev hängande i ett träd och fick flera arm- och benbrott. Se även 35332. (GT,Exp,Se)
35335     F13-35, F3-35, F4-35, F21-35, F4-25, F10-  
35336     F13-36, F3-36, F21-36, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35337     F13-37, F10-30, F21-37 Hög gångtid
35338     F13-38, F3-38, F4-31, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35339 640818   F13-39, F3-39, F10-39, F21-39, F10-  
35340 640826   F13-40, F3-40, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35341 640826   F13-41, F3-41, F4-41, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35342 640918   F13-42, F3-42, F4-42, F21-42, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35343 640903 730523 F13-43, FC; F3, F21-43 Hav 730411 Munksand, havet utanför Piteå. Ff och rotetvåan påbörjade, med radio och visuell kontakt, stigning genom moln till 6.000 m höjd. Vid avslutad stigning och molngenomgång var ff försvunnen. Ingen radiotrafik hade förekommit. En oljefläck på vattenytan visade var fpl slagit ned. Ff omkom. (Exp)
35344 640918   F13-44, F3, F10-38, F21-44  
35345 640929   F13-45, F3-45, F10-45, F4-45  
35346 640929   F13-46, F3-46, -66, F4-66, F21-46  
35347 641007   F13-47, F3-47, F21-47, F10-  
35348 641022   F13-48, F3-48, F21-48, F10- Föreslagen till kass
35349 640929   FC-16, F13-49, F3-49, F4-49 Hav 840404 på Storsjöns is. Civil hkp-pilot (fd 35-pilot) räddar ensam ff ur stängd, brinnande kabin med stor fara för eget liv. Strax efter räddningen börjar krutladdningarna explodera i kabinen. (GT)
35350 641007   F13-50, F3-50, F4-50, SAAB (35OE) G-BOAR (Aces High Ltd)
35351 641022   F13-51, F3-51, F21-51, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35352 641022   F13-52,F3-52, F10-41, F21-45  
35353 641102   F13-53, F3-53, f4-53  
35354 641109   F13-54, F3-54, F4-54, F21-  
35355 641204 661209 F13-55, F3-55 Hav 661118 Vårdsberga k:a
35356 650302 790212 F13-56, F3-56, F4-56 Avveckling, böv F4
35357 641109   F13-57, F3-57, F4-57  
35358 641126 790212 F13-58, F3-58, F4-58, F21 Avveckling, böv F4
35359 641229 710504 F13-59, F3, F4-59 Haveri 710119 Gällö, S Östersund. Superstall (?) på 12.500 m höjd. Fsk-hopp på 3.000 m. Fpl föll ner i en lada. (Exp)
35360 641126   F13-60, F3, F21-40, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35361 641204 701130 F13-61, F3-61, F4-61 Haveri 700902 Strömsund. Fsk-hopp på 3.000 m höjd. (GT)
35362 641229 780508 F13-62, F3-62, F4-66, -46 Hav 771003 Storsjön
35363 641004 680114 F13-63, F3-63 Hav 671205 F3
35364 650105 790212 F13-64, F3-64, F4-64 Avveckling, böv F4
35365 641229   F13-65, F3-65, F4-65, F21-29, F10-  
35366 650105   F13-66, F3-66, F10-66, F4-66, F21-34, F10- Föreslås till kass
35367 650212   F10-06, F4-06, F10-  
35368 650112   F10-24, F4-68, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35369 650216   F10-25, F21-49  
35370 650112   F10-26, -60, F4-26, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35371 650302   F13-01, F3, F4-01, F10-  
35372 650223   F10-27, F4-27  
35373 650216   F10-28, -63, F4-28, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35374 650315   F10-29, F4-29 Hav 801009 Åmsele
35375 650223   F13-05, F3-05, F4-05, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35376 650317 690824 F13-06, F3-06 Hav 690523 Vättern
35377 650315 691120 F10-30, F21-50 Hav 690917 Hindersöfjärden, Luleå. Koll i luften med 35936 under luftstrid. Fart ca 800 km/tim. Ff omkom. Fpl på 8 m djup. (DN,GT)
35378 650223   F13-08, F3-08, F4-38, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35379 650330 731120 F13-09, F3, F21-32 Haveri 731017 F13. Fpl från F21 får fågelkollision (huven) vid startpådrag. Ff avbryter starten men bromsskärmen fungerar inte och startbanan är hal. Fpl rullar ut (utrullningshinder saknas) och passerar en väg. Fälltankarna slår i vägkanten och bränslet fattar eld. Fpl voltar ett helt varv och kommer ned på "magen". Ff lyckas ta sig oskadd ur det häftigt brinnande flygplanet. (Exp)
35380 650317   F13-10, F3, F4-30  
35381 650330   F10-31, F21-31  
35382 650330   F13-12, F3-12, F4-42, F10-  
35383 650330   F10-32, F4-32, F10-  
35384 650413   F10-33, F4-33, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35385 650409 660819 F13-15, F3-15 Hav 660603 Himmersfjärden
35386 6504133   F10-34, F4-34, SAAB Mod 35OE (Österrike)
35387 650409   F13-17, F3-17, F4-12, F21-38  
35388 650505   F10-35, F4-37 Monument F4
35389 650505   F13-19, F3-19, F4-19, F21-43 Hav 830215 Myrheden 25 km SO Fällfors, Västerbotten. Superstall. Fsk-hopp.
35390 650505 690829 F13-20, F3-20 Hav 690613 09:20 Östersjön, 10 km v Visby. Radarledd stridsmässig avancerad flygning. (GP)
35391 650505   F10-36, F4-36  
35392 650428 790212 F13-22, F3-22, F4-52 Avveckling, utst Hammarnäset
35393 650505   F13-23, F3-23, F21-35, SAAB Mod 35OE (Österrike)

Transport av flygplan 35 Draken (märkt F3-10) på allmän väg i Malmslätt 1971. Foto: Sven Lindh / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren).

Transport av flygplan 35 Draken (märkt F3-10) på allmän väg i Malmslätt 1971. Foto: Sven Lindh / Flygvapenmuseum CC BY (beskuren).


Källa:
KONTAKT nr 93, september 1989.
- Sammanställningen daterad 1989-04-10.
- Fotograf ej angiven i originalartikeln.
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)
SFF) Svenskt Flyghistoriskt Forum