SAAB 35 XD - Export Danmark

Uppdaterad: 2021-11-19

En nymålad AR-110 vid Upper Heyford, England, 1984-06-09. Senare till USA, reg som N110FR. Foto: Mike Freer - Touchdown-aviation (Wikimedia, beskuren, GFDL 1.2).

Den första anskaffningen

Den första exportkunden för SAAB Draken blev Danmarks flygvapen när de 1968 beställde flygplan till två flygdivisioner (eskadriller).

Den nya versionen kallades från början SAAB 35X och var en specialutvecklad attackversion baserad på J 35F. Efter att ha anpassats till de danska specifikationerna döptes den av Saab till SAAB A35XD (Attackflygplan 35 Export Danmark). Det danska Flygvapnet valde dock NATO-beteckningen F-35.

Kontraktet innehöll 20 st F-35, 20 st RF-35 spaningsflygplan och 6 st TF-35 skolflygplan.

De tre första F-35 levererades 1970-09-01 till Karups flygbas på Jylland där de kom att placeras i Eskadrille 725 (attack) och 729 (spaning).

Ytterligare anskaffning?

1970 ville Danmark utöka med en tredje och fjärde SAAB 35XD-skvadron (23-46 flygplan). Förhandlingar pågick under våren 1971 och en inköpsförslag lades 1971-05-01. Danskt intresse låg på en radar från LME (SAX 500), ett nytt navigationssystem och ett effektivt vapensiktessystem (SAAB BT-9R). Men pga nedskärningar i det danska flygvapnet (från 7 skvadroner till 4) var det inte möjligt att anskaffa dessa flygplan.

Därför offererade Saab två budgetversioner attackflygplan, baserade på SAAB 35F:

  • SAAB 35FD (FD=F-version, Danmark).
  • SAAB 35FD HÖG - flygplan med med WDNS (Weapon Delivery and Navigaion System).
Inga av dessa flygplan anskaffades och SAAB 35FD-projektet avbröts i oktober 1971.

Under 1973 beställdes ytterligare fem TF-35. Dessa blev "handbyggda" eftersom serieproduktionen var avslutad till förmån för Viggen. Pga mycket jobb på Saab:s måleriverkstad levererades de två sista planen omålade (dock med fel nummer). Sammanlagt beställde det danska flygvapnet 51 st Drakenflygplan.

Teknik och uppgraderingar

Under 1970-talet fick de danska Draken nya höjdmätare, amerikanska ALR-45 radarvarningssystem (senare ALR-69) och rems- och fackelfällande motmedelssystem (VMS) i stjärtkonen.

Den danska 35XD:s flygkropp avvek från den svenska versionen i många avseenden då den danska versionen var mer ämnad för markattack än för luftstrid. Man förstärkte flygkroppen så att flygplanet kunde bära tyngre last (totalt 9 vapenbalkar för ett brett spektrum av NATO-vapen), de yttre vingarna blev helt omgjorda och den interna bränslekapaciteten ökades med 40%. 35XD var också utrustad med en ballistisk dator från Saab, BT-9R.

SAAB 35XD hade två 30 mm ADEN automatkanoner men inget radarsystem (skolversionen TF-35 hade bara en kanon). Den danska Draken hade därför en noskon av metall som motvikt (till skillnad mot de svenska glasfibernoskonerna) för att av jämnviktsskäl kompensera för den saknade radarvikten.

Avioniken uppgraderades i Danmark i mitten på 1980-talet och inkluderade Marconi 900 HUD, digital vapenstyrning WDNS (Weapon Delivery and Navigation System), siktlinjesindikator och ett digitalt tröghetsnavigeringssystem. En laseravståndsmätare av typ Ferranti LRMTS installerades också men den krävde en ny nos på F-35 och TF-35. Nosen var samma som på RF-35 men utan kamerafönster på sidan.

Den elektronisk krigföringskapaciteten förbättrades också då flygplanen utrustades med ALR-69 radarvarningsmottagare (sex antenner på fenan, två på varje vingspets och två under nosen) och möjlighet att bära ALQ-162 störkapslar under vingarna.

Den sista uppgraderingen slutfördes 1986 och uppdaterade systemen för vapensiktning och navigeringsnoggrannhet (till liknande kapacitet som de danska F-16 Fighting Falcons).

Den sista danska Draken flög i slutet av 1993 när Eskadrille 729 upphörde.

Fpl A-010 (351010) vid Aalborg Försvars- och Garnisonsmuseum, 2013.
Foto: Alf van Beem (CC0, Wikimedia)

Sammanställning

Saab
beteckn
Dansk
beteckn
Saab s/nDansk
registrering
AntalTyp
A35XD F-35 351001-351020A-001 -- A-020 20 Attackflygplan
S35XD RF-35 351101-341120AR-101 -- AR-120 20 Spaningsflygplan
SK35XD TF-35 351151-351161AT-151 -- AT-161 11 Skolflygplan

AT-155 (351155) vid Waddington, England, 1990-04-28.
Foto: Mike Freer - Touchdown-aviation (Wikimedia, beskuren GFDL 1.2).

Tabell - Danska 35 Draken

Reg
Typ
S/nFörsta flyg
Leverans
Sista flyg
Avförd
Anm
A-001
F35
351001 1970-01-29
1971-04-26
1990-01-19
1991-08-01
1992 till Danmarks Flygmuseum, Billund.
1999 till Danmarks Tekniska Museum, Helsingör.
(Bilder: Parkerad med torrluft, landar.)
A-002
F35
351002 1970-06-02
1970-06-22
1992-07-06
1993-01-27
1996 till Jonstruplejren, Værløse Flygbas.
A-003
F35
351003 1970-04-13
1970-09-01
1974-09-20
1974-09-23
Haveri N Brændstrup. Kompessorbortfall pga bladbrott i moton. Ff räddade sig med fallskärmshopp.
A-004
F35
351004 1970-08-12
1970-09-01
1993-09-02
1993-09-03
1994-02 till Vandels flygplats.
1995-03 till Skrydstrup flygplats. Brand- o räddningsövningar.
A-005
F35
351005 1970-09-24
1970-10-26
1993-04-27
1993-06-07
1994-06 till Tekniska Museet, Helsingör.
2002-03 till Koldkrigsmuseum, Langelandsfort.
(Bilder: Landar. I hangar.)
A-006
F35
351006 1970-10-20
1970-11-06
1993-04-01
1993-04-14
1994 till Karup flygplats.
2006-11 till Bornholms Tekniska Samlingar, Allinge.
A-007
F35
351007 1970-11-06
1970-11-20
1992-05-26
1992-10-15
1994-05 till Aalholm Automobil Museum.
2010 skrotad men kabinen till ungdomsklubben "Viadukten", Roskilde.
A-008
F35
351008 1970-11-18
1970-12-09
1991-06-11
1992-02-16
Nödlandning efter fågelkollision. Ej rep.
2004 till Randers flygplats.
2017 skrotad.
A-009
F35
351009 1970-11-25
1970-12-14
1991-12-18
1992-03-16
1993--2019 till Danmarks Flygmuseum, Stauning.
Till Karup.
A-010
F35
351010 1970-11-20
1970-12-30
1993-03-25
1992-10-15
Till Esbjerg?
2003-03 till Aalborg Försvars- och Garnisonsmuseum.
2018-02 skrotad. (Bild: Avknipsad på mitten.)
A-011
F35
351011 1970-12-22
1971-01-11
1993-09-01
1993-12-31
1994 till Museum New Waltham, England.
2008-09 till Lancashire, England (John Edwards).
(Bild: England 1992)
A-012
F35
351012 1971-01-21
1971-02-08
1991-09-21
1992-10-15
1994-05 till Egeskov Veteranmuseum, Fyn.
(Bild: Karup 1993)
A-013
F35
351013 1971-01-28
1971-02-15
1974-11-21
1974-11-21
Haveri 7 km V Karup flygplats under inflygning pga motorproblem. Ff räddade sig med fallskärmshopp.
A-014
F35
351014 1971-02-15
1971-03-09
1994-04-03
1992-10-15
1994-05 till Gedhus Museum.
Till Karups flygplats samling.
2016-05 till Egholm slottsmuseum, Själland.
(Bild: Vojens/Skrydstrup 1977)
A-015
F35
351015 1971-02-16
1971-03-15
1971-07-27
1971-07-27
Haveri Karups flygplats pga dålig bränsletillförsel till motorn (metallspån). Ff räddade sig med fallskärmshopp.
A-016
F35
351016 1971-02-25
1971-04-29
1980-06-09
1980-06-09
Haveri Bornholm. Kollision med vattenytan under luftstridsövning. Ff omkom.
A-017
F35
351017 1971-03-04
1971-04-29
1993-05-25
1993-06-07
1994-06 till Danmarks Flygmuseum, Billund.
2003-03 till Skive Kaserner.
2011-11 till Hjallerups Mekaniska Museum, Hjallerup.
(Bild: Fairford, England 1987)
A-018
F35
351018 1971-03-22
1971-04-20
1992-09-04
1992-10-15
1994-05 till Karup flygplats. Brand- och räddningsövning.
(Bild: Nederländena 1986)
A-019
F35
351019 1971-04-15
1971-05-05
1993-09-02
1993-09-03
1994-06 till P Udsen Aircraft Industry, Grenå.
2010-09 skrotad.
(Bilder: Aalborg 1993-03, Karup 1993-08)
A-020
F35
351020 1971-04-28
1971-05-17
1992-02-17
1992-10-15
1994-02 till FTD, Mojave, USA.
1996-11--2016-03 reg N20XD.
2002 till Chino Airport, USA.
2018-06--2021-10 Michael E Turner, USA.
AR-101
RF35
3511011971-04-14
1971-06-24
1977-05-24
1977-05-24
Haveri Lohals, Langeland pga motorhaveri. Kompressorrotorsprängning orsakade kapade hydraulledningar. Fpl okontrollerbart. Ff fallskärmshopp och landade i vattnet.
AR-102
RF35
351102 1971-05-04
1971-05-25
1993-11-11
1993-12-03
1994-05 till Tønder flygplats.
(Bild: Tønder flygplats 2009)
AR-103
RF35
351103 1971-05-04
1971-06-07
1971-08-03
1971-08-03
Haveri Øster Velling, Randers. Superstall. Ff fallskärmshopp.
AR-104
RF35
351104 1971-05-19
1971-06-11
1993-01-29
1993-03-xx
1994-06 till Karup flygplats.
2006 till Terma Industrier, Grenå.
2020 till JATOB (Orla).
AR-105
RF35
351105 1971-06-04
1971-06-24
1992-09-11
1992-10-xx
1993-03 till Blicheregnens Museum, Thorning.
1993-09 till Karup flygplats.
1994-06 till Danmarks Flygmuseum, Billund.
2002-06 till fritidsklubben Viadukten, Roskilde. Ombyggd till flygsimulator.
AR-106
RF35
351106 1971-06-03
1971-06-x4
1992-08-24
1992-11-04
1996-11 till FTD, Mojave, USA, reg N106XD.
2002 till Chino Airport, USA.
2018-06--2021-10 Michael E Turner, USA, N106XD.
(Bild: 4 st 35:or vid Chino 2014)
AR-107
RF35
351107 1971-08-03
1971-09-06
1993-12-21
1993-12-31
1994-02 till Newark Air Museum, England.
AR-108
RF35
351108 1971-08-02
1971-08-31
-
1992-03-16
1994 till Karup flygplats. Brand- o räddningsövningar.
2013-09 till Österlens Flygmuseum, Sverige.
AR-109
RF35
351109 1971-08-05
1971-08-31
1991-09-05
1992-03-16
(Bild: Karup 1993-08)
1994 till Tøjhusmuseet?
1998-06 till Flygmekanikerskolan, Karup flygplats. Övningsobjekt.
2019 till Danmarks Flygmuseum.
AR-110
RF35
351110 1971-08-13
1971-10-20
1993-02-21
1993-12-31
1996-02 till Vortex, Newsport News, USA.
1996-02--2005-11 reg N110FR.
Till NTPS, Mojave Airport, USA.
(Bilder: Mojave 2014-03, Mojave 2014-10)
AR-111
RF35
351111 1971-08-24
1971-09-22
1993-12-14
1993-12-31
1995-08 till FTD, Mojave, USA, reg N111XD.
1998-02 till Vortex, Newsport News, USA.
2015-05 avregistrerad.
AR-112
RF35
351112 1971-09-01
1971-10-05
1991-08-20
1993-06-2x
1995 på pelare vid Karups flygplats.
AR-113
RF35
351113 1971-09-08
1971-11-08
1993-12-17
1993-12-31
1995-01 till Flygvapnets Historiska Samlingar, Karup.
1996-11 till Draken Team, Karup.
AR-114
RF35
351114 1971-09-22
1971-11-02
1993-12-21
1993-12-31
1994-02 till Sola Flyghistoriska Museum, Norge.
(Bild: Nederländerna)
AR-115
RF35
351115 1971-10-25
1971-11-24
1992-06-28
1992-10-15
1994-06 till Danmarks Flygmuseum, Billund.
1996-10 till Vandel flygplats.
2003-09 till Karup flygplats.
2013-09 till Österlens Flygmuseum.
2020-11 till Værløse Flyghistoriska Hangar.
AR-116
RF35
351116 1971-10-13
1971-12-15
1993-12-21
1993-12-31
1996-11 till FTD, Mojave, USA, reg N116XD.
2018-06--2021-10 Michael E Turner, USA.
2002 till Chino Airport, USA.
AR-117
RF35
351117 1971-11-x5
1971-12-20
1993-08-04
1993-12-31
1996-04--2018-03 till Flight Research / NTPS, Mojave, USA, reg N217FR.
(Bild: Waddington, England 1990)
AR-118
RF35
351118 1971-11-22
1971-12-20
-
1993-06-27
1999-06 till Danmarks Flygmuseum, Stauning.
2010 skrotad.
AR-119
RF35
351119 1971-12-06
1972-01-19
1993-08-31
1993-12-31
1995-08 till FTD, Mojave, USA, reg N119XD.
1998-02-19--2018-01 till Vortex, Newsport News, USA.
2018 (?) till Mojave Airport.
(Bild: Fairford, England 1985)
AR-120
RF35
351120 1972-03-17
1972-05-05
1993-12-21
1993-12-31
1994-02 till Norskt Luftfartsmuseum, Bodø, Norge.
(Bild: Karup 1993-08)
AT-151
TF35
351151 -
1971-10-14
1993-05-27
1993-06-25
1994-01 till FTD, Mojave, USA, reg N166TP.
2016-03 N166TP avregistrerad.
2019 vid infarten till Mojave Air & Space Port.
(Bilder: Fram- o underifrån 2020, sidvy 2021)
AT-152
TF35
351152 1971-06-04
1971-06-25
1993-10-05
1993-10-05
Haveri i Östersjön nära Langeland pga motostopp (bränsleproblem). Båda ff räddade sig med fallskärmshopp.
AT-153
TF35
351153 1971-06-15
1971-06-23
1993-07-06
1993-07-22
1994-01 till FTD, Mojave, USA, reg N167TP.
2015-05 till Saxon Aerospace Museum, Boron, USA.
2016-03 N167TP avregistrerad.
(Bilder: Upper Heyford, England, 1976,
Alconbury, England, 1980.)
AT-154
TF35
351154 1971-09-29
1971-12-16
1992-07-06
1992-11-05
1994-01 till FTD, Mojave, USA, reg N168TP.
2015-03 till Castle Air Museum, Atwater, USA.
(Bild: Ramstein, Tyskland, 1985)
AT-155
TF35
351155 1972-01-11
1972-01-26
1991-10-30
1991-04-11
1995-08 till FTD, Mojave, USA, reg N155XD.
2002 till Chino Airport, USA.
(Bild: Waddington, England, 1990.)
AT-156
TF35
351156 1972-02-10
1972-04-17
1992-11-03
1992-11-04
1995-09 till FTD, Mojave, USA, reg N156XD.
1998-06-26 haveri vid Navy Air Station Oceana, USA. Fpl nådde ej fram till bankanten pga bränslebrist. Ff räddade sig med fallskärmshopp på låg höjd.
2003 skrotad.
AT-157
TF35
351157 1976-04-12
1976-06-11
1991-09-25
1992-11-05
1994-01--2016-03 till NTPS, Mojave, USA, reg N169TP.
(Bilder: Greenham, England, 1979, Ramstein, Tyskland, 1986)
AT-158
TF35
351158 1976-05-24
1976-07-01
1993-12-20
1993-12-31
1994-06--1997-10 reg OY-SKA.
1994-01--1997-06 till Scandinavian Historic Flight.
1997-06 till Draken Team, Karup.
(Bilder: Enschede, Nederländerna, 1987,
"The Princess", Karup, 2014.)
AT-159
TF35
351159 1976-09-01
1976-10-20
1976-10-25
1977-10-25
Haveri i havet 8 km N Gedser under mörkerflygning. Båda ff omkom.
AT-160
TF35
351160 1977-02-15
1977-03-17
1993-12-21
1993-12-31
1994-02 till Flygvapenmuseum, Malmen.
2010-09 till Österlens Flygmuseum, Skåne.
2021-03 till Værløse Flyghistoriska Hangar.
AT-161
TF35
351161 1977-02-25
1977-04-19
1978-06-27
1978-06-27
Haveri efter explosion i x-tank pga blixtnedslag, Kjellerup, Karups flygplats. Båda ff räddade sig med fallskärmshopp.
Förkortningar:
FTD=Flight Test Dynamics
NTPS=National Test Pilot School

A-007 nr 351007 vid Aalholm Automobil Museum 2010-03-21. Foto: Halina Frederiksen (CC BY 3.0, Wikimedia, beskuren).

Svenska serieflygplan till Danmark

FV-nrAnmärkning
35420 Gångtid: 2.287 tim.
1987 flögs fpl till Danmark för att användas som reservdelar.
35420 Gångtid: 2.287 tim.
1987 flögs fpl till Danmark för att användas som reservdelar.
35552 Haveri 1970-03-16, F 13, genomsjunkning vid landning.
1976 cockpit till Danmark som flygsimulator.
35905 Flygtid 1.396 tim.
1980-02-19 till Danmark HVKKAR, Hovedværksted Karup (reservdelsfpl).
35922 1980-02-08 till Danmark HVKKAR, Hovedværksted Karup (reservdelsfpl).
2008? till Skrydstrup flygplats, brand- o räddningsövningar.
35925 1980-02-27 till Danmark HVKKAR, Hovedværksted Karup (reservdelsfpl).
1992 skrotad.
35929 1980-02-12 till Danmark (reservdelsfpl).
1992 skrotad.
35931 1980-02-06 till Danmark (reservdelsfpl).
2008 (ca) till Flygutställning Leo Junior, Hermeskeil, Tyskland.
2011 (ca) till Hermeskeil Museum, Tyskland.

AR-119 (351119) på Mojave Airport 2013-07-28 som halvt skrotad N119XD. Foto och Copyright: Alastair T Gardiner.


Källor:
Wikipedia
AEF.se
Wikiwand
PlaneLogger
ABPic
sv.linkfang.org
airliners.net
Österlens Flygmuseum
registry.faa.gov
airhistory.net
stall.dk
draken.dk
man.fas.org