OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

SK 61 / FPL 61 - BULLDOG

Arméns FPL 61C med kod 61 (61061).
Foto: Towpilot (CC BY-SA 3.0, beskuren).

BEAGLE AIRCRAFT B.125 / SCOTTISH AVIATION BULLDOG 101

Beagle Bulldog är ett flygplan som knappast kan aspirera på någon större framskjuten plats inom den svenska flyghistorien. Men turerna, spekulationerna och kommentarerna kring Bulldog-köpet har på sitt sätt skrivit flyghistoria ("Bulldog-affären"), därom råder ingen tvekan!

VAL AV FLYGPLANSTYP ("BULLDOG-AFFÄREN")

När Försvarets Materielverk (FMV) deklarerade att man skulle ersätta Flygvapnets SK 50 Safir som skolflygplan och Arméflygets FPL 51B som artilleri- och eldledningsflygplan var det många flygplanstillverkare som kom in med offerter och när anbudstiden gått ut erbjöds följande flygplan:

SAAB MFI 15, Beagle Aircraft B 121, SIAI Marchetti S 202, Moravan Nat.Works ZLIN Z42, Piper Aircraft PA-28 180D, Piper Aircraft PA-28 140, Beech Aircraft Musketeer Sport, Beech Aircraft III, Cessna Aircraft FR 172E, Siebel Werke GmbH SIAT 223K, Morane Saulnier MS 893 och Fuji Heavy Ind FA 200.

Efter en bortsortering återstod endast två flygplan: En modifierad Beagle B.125 Bulldog och svenska MFI 15. Men provflygningar av flygplanen och utvärderingar av de tekniska egenskaperna hade endast gjorts med flygplanstyperna Beagle 150 Pup och MFI 9B.

Inga av det provflugna flygplanen var tekniskt jämförbara med Beagle B.125 Bulldog eller MFI 15! MFI 9B var mindre med en mycket trång kabin och avvek en hel del från den offererade MFI 15 (som bl a hade större kabin). Dock ansågs MFI 15:s högt placerade vingar olämpliga vid "utbildning i förbandsflygning"?[S]

Prototypen för Beagle B.125 Bulldog hade ännu inte flugit. I FMV:s utvärdering sades dock:
"Efter utvärdering finner FMV att Beagle B.125 Bulldog är tekniskt överlägsen MFI 15"...
Vad gällde leveranstider förordade FMV också Bulldog "då MFI 15 ännu inte flugit"!

Prototypen till Beagle B.125 Bulldog (G-AXEH) flög för första gång 1969-05-19. FMV:s framställan till "Kungl Maj:t" om inköp av 58 flygplan för Flygvapnet och 20 flygplan för Armén insändes redan 1969-05-24. Det formella beslutet om inköp togs 1969-05-29 och kontraktet skrevs under 1969-06-12!

Många menade att den svenska MFI 15 inte fick en rättmätig chans om kontraktet och en anmälan om tjänstefel inkom 1969-07-20 till JO (Justitieombudsmannen). En del andra mer eller mindre suspekta företeelser förekom också under anskaffningsperioden...

MFI 9B. Foto från: Tuomo T Mäkinen, Finlands Flygmuseum (CC BY 4.0, beskuren).

Det svenska alternativet - MFI 15. Royal Norwegian Air Force.
Foto: FOX 52 (CC BY-SA 4.0, Wikimedia, beskuren)

Beagle 100 Pup (som 150 Pup men mindre motor).
Kemble Air Day 2008, Kemble Airport, Gloucestershire, England.
Foto: Arpingstone (PD, Wikimedia, beskuren).

Beagle Aircraft - Scottish Aviation - Scottish Aviation Bulldog

Vad gällde garantiåtagande förordades också Beagle Aircraft som leverantör. Beagle Aircraft var då ett av brittiska staten helägt företag. När FMV 1969-06-12 tecknade kontrakt med Beagle Aircraft om tillverkning av Bulldog betalade man £200.000 (3 miljoner SEK) i förskott. I december 1969 meddelade dock brittiska staten att de tänkte avveckla sina intressen i Beagle Aircraft. Men en försäljning var svår att genomföra och verksamheten i företaget minskade. Den brittiska regeringen utsattes för hård kritik av både FMV och det brittiska parlamentet (misstroendevotum) för sitt handlande.

Beagle Aircraft såldes (med FMV:s samtycke) till Scottish Aviation men deras ekonomi var osäker och FMV var oroliga för sitt betalda förskott på £200.000. Därför bildade FMV, Scottish Aviation och Beagle Aircraft ett nytt företag, Scottish Aviation Bulldog, som också fick förvalta FMV:s förskott på £200.000. För en del av denna summa köpte Scottish Aviation Bulldog ritningarna och tillverkningsrätten till de beställda flygplanen av Beagle Aircraft. Scottish Aviation Bulldog skulle dock inte själva tillverka flygplanen utan lade ut den verksamheten på Scottish Aviation!

DEN SVENSKA BULLDOGEN

Beagle Bulldog B.125 var en direkt militär utveckling av Beagle Pup och Scottish Aviation Bulldog hade sitt ursprung i Beagle Bulldog B.125. Scottish Aviations första exemplar av Beagle Bulldog (G-AXIG) flög den 14 februari 1971. Den version av Beagle Bulldog som levererades till Sverige fick senare Scottish Aviations versionsbeteckning Bulldog 101. I flygplanet satt lärare och elev sida vid sida och i baksätet fanns plats för en passagerare.

SK 61A med FV-nr 61005 på Ljungbyhed, 25 August 1996-08-25.
Foto: Okänd (från Joop de Groot Collection, beskuren).

Bulldog B.125 genomgick en hel del modifieringar (se Teknisk beskrivning) innan den svenska versionen av Bulldog (101) kunde levereras. En svensk kommission följde noggrant utvecklingen när den "svenska Bulldogen" utrustades och modifierades efter uppställda svenska krav.

Strax efter jul 1969 anlände den första prototypen G-AXEH (byggd av Beagle Aircraft) till Bromma varefter den målades röd och vit och försågs med kronmärken och koden FC-71. Avsikten var först och främst att göra prov med skidställ, främst för Arméns räkning. Även ett flygplan typ MFI 15 (märkt FC-73) deltog i utprovningen!

Vid utprovningen och valet av Bulldog fick den svenska Armén göra avkall på många av sina krav på ett nytt artilleriflygplan då man av ekonomiska skäl var hänvisad till Flygvapnets val.

Den första Bulldog som tillverkades av Scottish Aviation kom att bli prototyp 002 och den gavs registreringen G-AXIG och fick den falska "FV-märkning" F5-00!

G-AXIG fungerade som Scottish Aviations demonstrationsflygplan och RAF och länder som Malaysia och Kenya tecknade order på Bulldog.

FLYGVAPNET OCH ARMÉN

Flygvapnets första SK 61 Bulldog levererades 1971-07-26 och gick via Svenska Flygverkstäderna i Malmö till F 5 i Ljungbyhed. Svenska Flygverkstäderna var ett dotterbolag till Svensk Flygtjänst AB som var den svenska generalagenten för Beagle/Scottish Aviation.

SK 61 användes till den grundläggande flygutbildningen (GFU) vid Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. Cirka 1.000 flygelever har fått sina första flyglektioner i Bulldog. Den första ensamflygningen skedde efter ca 20 timmar och efter ca 40 timmars flygning fortsatte utbildningen i SK 60. SK 61 användes för GFU fram till slutet av 1980-talet då den helt övergick till SK 60.[F]

När Trafikflyghögskolan (TFHS, Lunds Universitet) bildades 1984 (under Flygvapnets ansvar och baserat på Ljungbyhed), fick även TFHS flygelever genomföra den grundläggande flygutbildningen på SK 61. Därför försågs ett antal SK 61A med viss civil instrumentering och beroende på vilken avionik som installerades fick flygplanen typbeteckningarna SK 61D eller SK 61E (se Teknisk beskrivning).

SK 61 kunde utrustas med en trådstyrd robot RB 53 Bantam och fick då beteckningen SK 61B. Den användes till att träna AJ 37-piloter inför användandet av den mer avancerade (och kostsamma) RB 05.

1972 började de 20 flygplanen för Arméns räkning att levereras till Sverige och de fick beteckningen FPL 61C. Kostnaden för arméns FPL 61C blev 170.000 kr/st (3,4 miljoner kr för 20 fpl) men den totala anskaffningskostnaden (inkl utrustning, utbytesenheter och reservdelar) blev 7,5 miljoner kr!

SK 61B nr 61058 på Ljungbyhed. Detta var det sista flygplanet som levererades till Flygvapnet. Observera spinnerns målning! Foto: Okänd..

Under åren 1986 till 1987 uppvisningsflög piloterna Kurt Gustavsson och Staffan Hjelm med varsin SK 61. Uppvisningsgruppen gick under namnet Team 61 och gjorde (troligtvis) sin första officiella uppvisning på en flygdag på Hagshult som Värnamo flygklubb anordnade 1986-06-08. Totalt gjorde Team 61 ett tiotal uppvisningar i mer "officiella" sammanhang, den sista i slutet på maj 1987.[L]

Kurt Gustafsson (GUS) var en välkänd flygvapenpilot och flyglärare vid F 5 och TFHS på Ljungbyhed. Han hade gjort flyguppvisningar med Bulldog i 15 år (se YouTube-sidan). I sin ungdom satte Kurt på sig vingar gjorda av smala pinnar och wellpapp och hoppade ut från ladugårdsuppfarten. Han kraschlandade i en vattenpöl. Senare som tolvåring försökte Kurt hoppa fallskärm med ett paraply från 3 meters höjd. Det gick inte det heller. Paraplyet vek sig i luften och han fick ett spröt i ögat.[G]

61033 var ett av de två flygplanen i uppvisningsgruppen Team 61 och flögs av Kurt Gustavsson. Det har kvar målningen från tiden som uppvisningsflygplan.
Foto: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum (CC BY 4.0).

AVVECKLINGEN

1987 försvann behovet av SK 61 som skolflygplan för Flygvapnet då SK 60 började användas istället.

1989 överlät Arméflyget sina kvarvarande 15 st FPL 61C till Flygvapnet då man fattat beslut om att ersätta alla flygplan inom Arméflyget med helikoptrar istället. Flygplanen fick typbeteckningen SK 61C i Flygvapnet.

SK 61 användes av Flygvapnet som sambandsflyg ända fram till 2001 när de sista SK 61 avvecklades.

I samband med avvecklingen av Flygvapnets SK 61 Bulldog så diskuterades det om möjligheterna att även fördela ut dessa till personalflygklubbarna men det ansågs vara för krångligt för klubbarna att driva dessa i civil regi. En Bulldog i relativt bra skick skulle trots allt kosta cirka 250.000:- att ställa i ordning för civilt bruk (instrumentering och navigeringshjälpmedel).[N]

I stället så såldes de ut i klump till Ungern och Trafikflyghögskolan (TFHS) i Lund. Den enda personalflygklubb som lyckades med att få nyttja en Bulldog var Malmens VeteranFlygKlubb (MVFK) som i samarbete med Flygvapenmuseum renoverade SE-MEK (FV-nr 61070) till luftvärdigt skick 2012.

SK 61C FV-nr 61070 registrerd SE-MEK. Flygdag på Ränne slätt, Eksjö. 2017-08-20.
Foto: Fredrik Karlsson / Flygvapenmuseum (CC BY-NC 4.0).