SVENSK FLYGPLANSHISTORIK
Med inriktning på militära flygplan och Flygvapnet
Swedish Aircraft Historical Review (only available in Swedish)