OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

J 11 - Fiat CR.42 Falco

1942-04-13 totalhavererade fpl 2542 vid Tårdnatjåkko. Ff felbedömde höjden och skidorna tog i marken, fpl slog runt och kanade i ryggläge. Ff omkom. Foto: Okänd.

HAVERIER MED KASSATION

I slutet av 1941 hade redan 11 jaktplan gått förlorade. Ett år senare hade ytterligare 10 flygplan havererat. Totalt gick ca 34 st CR.42:or förlorade på grund av olyckor och mekaniska fel. 4 totalhaverier kunde härledas till tillverknings- eller materielfel men 22 totalhaverier berodde på förarfel och liknande. Ytterligare 7 flygplan kasserades efter mindre haverier pga nära förestående avveckling eller för höga reparationskostnader.

HAVERIER MED REPARATION[1]

"Materialfel":
Vid 47 olika tillfällen har motorn varit orsak till nödlandningar och materielskador (ej totalhaverier), varav 28 har varit "skuren motor" och 6 har varit "cylindertoppen lossnat"!

"Förarfel":
Vid 48 tillfällen har "ground loop" orsakat skador på flygplanen.
Vid 53 tillfällen har olika kollisioner på marken orsakat skador på flygplanen varav 19 har varit kollision med andra flygplan!
Vid 21 tillfällen har hård sättning/felbedömning/genomsjunkning vid landning orsakat skador.

Flygplan J 11 var "varmt" vid hög lufttemperatur. 4 fall av medvetslöshet, "värmeslag" rapporterades vid F 9. 1941-06-26 havererade fpl 2547 troligtvis pga detta.

1943-08-27 har fpl 2563 vid utrullning efter landning kolliderat med s k spanska ryttare. Fpl reparerades. Foto: Okänd / Krigsarkivet.

SAMMANSTÄLLNING

FV-nr
c/n
Godkänd
Kasserad
Anm
2501
246
1940-05-07
1944-12-04
1940-04-27 till F 3, kod 3-1.
1940-10-21 till F 9.
1944-02-09 till F 13.
1944-10-18 till F 9.
Total gångtid: 435 tim. Antal flygningar: 802 st.
2502
251
1940-05-07
1942-06-26
1940-05-08 till F 3.
1940-05-30 motorstopp på låg höjd och rundslagning vid nödlandning. Bränslebrist pga brustet drivhjul i oljepumpen. Stjärtpartiet avslaget och höger övervinge skadad. Total gångtid: 9,40 tim.
1940-10-22 till F 9. Reservdelsbrist.
Till CVM för diverse tester och prov. Reservdelsflygplan.
2503
253
1940-05-07
1945-
1940-04-27 till F 3, kod 3-3.
1940-10-21 till F 9, kod 9-1, 9-22.
1945-03-23 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:- kr. Levererad 1945-04-09, reg SE-AOH.
2504
254
1940-05-07
1941-01-24
1940-04-27 till F 3, kod 3-4.
1940-10-21 till F 9, kod 9-4.
1940-12-06 totalhaveri Bolstad, 14 km S Mellerud. Fpl störtade med 70 gr dykvinkel mot en bergsknalle och slog därefter runt mot taket på ett boningshus som övertändes varvid fru A L Olausson skadades och innebrändes. Ff (vpl krp J Bertil G Stenbäck) omkom (tillfällig indisposition hos ff). Total gångtid: 95,55 tim. Antal flygningar: 108 st.
2505
272
1940-05-07
1940-06-28
1940-05-15 till F 3.
1940-06-04 totalhaveri Ljungbyhed. Vid lättning träffar landställsbenet vpl fotograf Sven Johnsson som omkommer. Ff (lt B E:son Flach) oskadd efter fallskärmshopp pga skadan på landningsstället. Total gångtid: 7,20 tim.
2506
273
1940-07-26
1945-
1940-07-19 till F 3, kod 3-6.
1940-10-21 till F 9, kod 9-3, 9-2, 9-10.
Total gångtid: 363,25 tim. Antal flygningar: 593 st.
1945-03-23 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:-. Levererad 1945-04-25, reg SE-AON.
2507
274
1940-07-26
1945-03-14
1940-07-19 till F 3, kod 3-7.
1940-10-15 till F 9, kod 9-25.
2508
275
1940-07-26
1941-09-23
1940-07-13 till FC.
1941-06-27 till F 9, kod 9-39.
1941-07-24 totalhaveri 10 km SO Marstrand. Kollision i luften med J 11 nr 2510 vid roteanfall mot målflygplan pga otydlighet och ouppmärksamhet vid teckengivning för anfall. Ff (vpl krp G Leijonflycht) räddade sig med fallskärm. Total gångtid: 44,20 tim.
2509
276
1940-07-26
1944-06-14
1940-07-17 till F 3, kod 3-9.
1940-10-22 till F 9, kod 9-35, 9-34.
1944-05-09 haveri F 9, Säve. Genomsjunkning vid vingglidning vid landningsövning. Vingarna knäckta. Landningsstället förstört. Kroppen vriden. Sporrstället förstört. Samtliga propellerblad krökta. Ff (asp K H Mattsson) oskadad.
1944-05-09 till haverireparation men kasserad. Total gångtid: 487 tim. Antal flygningar: 778 st.
2510
277
1940-07-26
1941-09-23
1940-07-19 till F 3, kod 3-10.
1941-10-15 till F 9, kod 9-34.
1941-07-24 totalhaveri 10 km SO Marstrand. Kollision i luften med J 11 nr 2508 vid roteanfall mot målflygplan pga otydlighet och ouppmärksamhet vid teckengivning för anfall. Ff (vpl fu G Vikner) räddade sig med fallskärm. Total gångtid: 33,35 tim.
2511
280
1940-07-26
1944-12-04
1940-07-19 till F 3, kod 3-11.
1941-10-22 till F 9, kod 9-42.
1944-04-27 till F 13.
1945-01-08 till FV Centrala Skolor, Västerås. Total gångtid: 304 tim. Fpl förstördes i den stora hangarbranden i Västerås 1949-01-26.
2512
281
1940-07-26
1944-12-04
1940-07-16 till F 3, kod 3-12.
1940-10-15 till F 9.
Total gångtid: 207 tim.
Till Mölndals Yrkesskola.
2513
726
1941-01-24
1945-03-14
1941-02-03 till F 9, kod 9-4, 9-2.
2514
727
1941-01-24
194?-
1941-02-15 till F 9, kod 9-2, 9-29, 9-19.
1944-02-02 haveri. Brott på landställsbult. Ff (vpl Carserud) oskadad. Rep-kostnad 40.000:-.
1944-02-08 till CVM för haverireparation.
1945-05-15 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:-. Levererad 1945-06-08, reg SE-AOR.
2515
728
1941-01-24
1941-04-04
1941-02-03 till F 9, kod 9-3.
1941-03-14 totalhaveri stranden av Pite älv vid Vargbacken. Kollision i luften med J 11 nr 2516 under anfall mot en grupp S 6. 2.rotechef har ej tagit ut tillräckligt avstånd till 1.roten utan kolliderat med 2:an i denna. Ff (vpl krp Ove F M Lambert-Mueller) omkom (ej fask-hopp). Total gångtid: 28,25 tim.
2516
729
1941-01-24
1941-04-04
1941-02-03 till F 9, kod 9-4.
1941-03-14 totalhaveri stranden av Pite älv vid Vargbacken. Kollision i luften med J 11 nr 2515 under anfall mot en grupp S 6. 2.rotechef har ej tagit ut tillräckligt avstånd till 1.roten utan kolliderat med 2:an i denna. 1:a kollisionen inträffade då vingspetsarna på de båda fpl träffade varandra. Ff försökte manövrera sitt fpl till marken varvid ytterligare en kollision inträffade och fpl blev ostyrbart. Ff (vpl krp S B-I Sundberg) räddade sig med fallskärm. Ff i 2515 (vpl krp Lambert-Mueller) omkom. Total gångtid: 30,50 tim.
2517
730
1941-01-24
1944-11-13
1941-03-11 till F 9, kod 9-5, 9-12, 9-25.
Total gångtid: 453 tim. Antal flygningar: 712 st.
2518
776
1941-04-22
1944-09-21
1941-04-18 till F 9, kod 9-7, 9-26.
1944-06-27 haveri Säve. Fpl var stillastående när det blev påkört av landande fpl J 11 nr 2539. Ff (vpl Bergenstjerna) oskadad. Höger vingar skadade. Rep-kostnad: 15.000:-. Total gångtid: 479 tim. Antal flygningar: 709 st.
2519
777
1941-04-22
1945-03-14
1941-04-09 till F 9, kod 9-5, 9-21.
2520
778
1941-04-22
1945-
1941-04-10 till F 9.
1944-04-27 till F 13.
1944-10-18 till F 9.
1945-03-23 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:-. Levererad 1945-04-09, reg SE-AOI.
2521
779
1941-04-22
1945-
1941-04-10 till F 9.
1944-02-09 till F 13.
1944-07-19 till F 9.
1945-03-23 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:-. Levererad 1945-04-16, reg SE-AOL.
2522
780
1941-04-22
1942-05-22
1941-04-08 till F 9, kod 9-14.
1942-02-25 totalhaveri Risshugget, Nordanmälden. Felmanöver på låg höjd under anfall mot en grupp fpl B 5. Ff (vpl fu Allan Tuneryd) omkom. Total gångtid: 104,40 tim.
2523
821
1941-04-22
1945-03-14
1941-04-30 till F 9, kod 9-18.
2524
822
1941-04-22
1943-04-14
1941-05-02 till F 9, kod 9-19, 9-46, 9-29.
1943-03-09 totalhaveri F 9 skjutplats Björlanda pga vikning. Ff (fk Hans R:son von Heidenstam) omkom. Total gångtid: 155,45 tim.
2525
823
1941-04-22
1945-
1941-05-11 till F 9, kod 9-20, 9-8.
Total gångtid: 349,35 tim. Antal flygningar: 506 st.
1945-03-23 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:-. Levererad 1945-04-23, reg SE-AOM.
2526
824
1941-04-22
1945-
1941-04-29 till F 9, kod 9-21, 9-26.
1944-07-10 till F 13.
1944-10-18 till F 9.
1946-01-25 till Svensk Flygtjänst AB som reservdelar.
2527
825
1941-04-22
1945-03-14
1941-04-30 till F 9, kod 9-22, 9-20.
2528
866
1941-04-22
1945-
1941-04-23 till F 9, kod 9-16.
1945-05-15 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:-. Reg SE-AOO.
2529
867
1941-04-22
1941-08-22
1941-05-09 till F 9, kod 9-23.
1941-06-25 totalhaveri efter kollision i luften med J 11 nr 2536 under manöverexercis i divison och anfall mot fpl S 5 nr 48 från F 2. 2:an i grpchroten, ff (vpl krp Malmkvist), ökade avståndet till grpch efter att ha störts av propellerströmmen från framförvarande fpl. Ff i 2536 (2.rotechef i gruppen) har inte observerat detta varvid han bakifrån och ovanifrån kolliderat med fpl. Ff (vpl Sven August W Malmkvist) räddade sig med fallskärm men ff i fpl 2536 omkom.
2530
868
1941-04-22
1942-06-02
1941-05-05 till F 9, kod 9-24.
1942-01-12 misslyckad nödlandning Säve pga plötslig markdimma. Vingspetsen tog i marken. Ff (kn Ljungfeldt) lätt skadad. Total gångtid: 122,30 tim.
2531
869
1941-04-22
1945-
1941-05-08 till F 9, kod 9-25, 9-28, 9-5.
Total gångtid: 280,45 tim. Antal flygningar: 443 st.
1945-05-15 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:-, levererad 1945-06-08, reg SE-AOS.
2532
870
1941-04-22
1943-09-14
1941-04-25 till F 9, kod 9-17.
1943-07-14 totalhaveri Tuve, Hissingen. Under samövning i luftstrid kolliderade fpl med B 5B nr 7037 (F6-40) när de möttes på kontrakurs (gällande säkerhetsbestämmelser hade ej följts). Ff (kd vpl fu Nils Palmgren) räddade sig med fallskärm men B 5B besättning omkom. Gångtid total 372 tim. Antal flygningar 653 st.
2533
871
1941-05-16
1944-09-04
1941-05-15 till F 9, kod 9-26, 9-2, 9-30.
1944-07-24 totalhaveri Rinkaby. Genomsjunkning vid landning. Ff (asp Hultén) oskadad. Vä vingställ, vä landställsben, sporrvagga, kropp och propeller skadade. Rep-kostnad: 60.000:-. Total gångtid: 372 tim. Antal flygningar: 566 st.
2534
872
1941-05-16
1945-
1941-05-15 till F 9, kod 9-27, 9-47, 9-29.
Ej flugit sedan 1944-11-16.
1946-01-25 till Svensk Flygtjänst AB som reservdelar.
2535
873
1941-05-16
1945-03-14
1941-05-12 till CVM.
1941-12-17 till F 9, kod 9-27.
1944-05-16 ground loop vid landning. Ff (asp Carlström) oskadad. Höger över- och undervinge samt höjroderhalva deformerade. Rep-kostnad 7.000:-. Kasserad?
2536
874
1941-05-16
1941-08-22
1941-05-19 till F 9, kod 9-29.
1941-06-25 totalhaveri Höviksnäs, S Stenungsund, Kattegatt. Kollision i luften med J 11 nr 2529 vid under manöverexercis i divison och anfall mot fpl S 5 nr 48 från F 2. Ff (2.rotechef i en grp) har sannolikt haft uppmärksamhet på grpch och inte på 2:an i grpchroten som ökat avståndet till grpch. Ff har bakifrån och ovanifrån kolliderat med 2:an i grpchroten (vpl krp Malmkvist). Ff (kd Bror Arne Aldeborg) omkom. Total gångtid: 11,15 tim.
2537
875
1941-05-16
1942-06-26
1941-06-10 till F 9, kod 9-30.
1942-05-11 totalhaveri Ljungbyhed. Stall på 100 m höjd varvid fpl sjönk kraftigt, sporren slog i en "spansk ryttare" 30 m utanför fältgränsen, fpl vek sig och gick i marken. Ff (asp Berge) oskadad. Total gångtid: 114,05 tim.
2538
916
1941-05-31
1944-08-19
1941-06-09 till F 9, kod 9-14, 9-35.
1944-06-28 till F 13.
1944-07-06 haveri vid landning F 9, Säve. Vid sättning 200 m från märket kolliderade fpl med stenmur. Ff (asp Svante Östberg) oskadad. Rep-kostnad: 10.000:-.
1944-07-18 till F 9.
2539
917
1941-05-31
?
1941-05-30 till FC.
1941-08-02 till F 9, kod 9-30,
1941-08-29 till CVM.
1942-02-24 till FC.
1942-05-05 till F 9, kod 9-8, 9-47.
1944-06-27 kollision vid landning med stillastående fpl J 11 nr 2518. Ff (vpl Sönsteby) oskadad. Rep-kostnad: 20.000:-. Total gångtid: 310,20 tim. Antal flygningar: 540 st.
1945-05-15 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:- kr. Levererad 1945-05-31, reg SE-AOP.
2540
918
1941-05-31
1944-03-01
1941-05-29 till F 9, kod 9-31, 9-21.
1944-02-08 totalhaveri Kållered. Kollision med marken. Ff (vpl vkrp Leif V Larsson) omkom. Total gångtid: 392 tim. Antal flygningar: 710 st.
2541
919
1941-05-20
1945-
1941-05-23 till F 9, kod 9-9, 9-31. Ej flugit sedan 1944-10-02.
1946-01-25 till Svensk Flygtjänst AB som reservdelar.
2542
920
1941-05-20
1942-06-13
1941-05-21 till F 9, kod 9-10.
1942-04-13 totalhaveri Tårdnatjåkko. Under divisionsflygning med 7 fpl på lägsta höjd i dalgång har ff felbedömt höjden varvid skidorna tagit i marken, fpl slagit runt och kanat vidare i ryggläge. Ff (vpl Bengt Bertil Klintman) omkom.
1983 bärgning. Delar från 2542 användes vid återuppbyggnad av CR.42 i Italien.
På Museo storico dell'Aeronautica Militare (Italiens flygvapenmuseum)
2543
921
1941-05-20
1945-03-14
1941-05-21 till F 9, kod 9-11, 9-21, 9-19, 9-9.
1944-04-27 till F 13.
1945 ?????? till Flygvapenmuseum, Linköping.
2544
922
1941-06-20
1944-11-08
1941-06-09 till F 9, kod 9-32, 9-35.
1944-07-10 till F 13.
1944-09-13 haveri Fält 10. Felbedömning av hastighet vid landning och ground loop vid fältgränsen. Ff (asp Roos) oskadad. Landningsställ, höger undervinge samt höjdroder skadade. Propellerbladen krökta. Rep-kostnad: 19.000:-.
1944-10-05 kassationsförslag. Total gångtid: 368 tim. Antal flygningar: 538 st.
2545
923
1941-05-20
1945-
1941-05-19 till F 9, kod 9-40, 9-28.
Total gångtid: 434,45 tim. Antal flygningar: 740 st.
1945-05-15 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:-, levererad 1945-06-14, reg SE-AOW.
2546
924
1941-05-31
1945-03-14
1941-06-04 till F 9, kod 9-33, 9-45, 9-46.
1944-04-27 till F 13.
2547
925
1941-05-20
1941-08-22
1941-05-23 till F 9, kod 9-13.
1941-06-26 totalhaveri vid Sälskäret S Kjärrsön. Ff (offasp vpl fu Bengt A Andersson) omkom och var troligtvis medvetslös (akut sjuk) i luften (maginnehåll i luftrören) och förlorade kontrollen över fpl.
2548
966
1941-06-20
1945-03-
1941-06-27 till F 9, kod 9-23, 9-41.
1944-04-27 till F 13.
1944-07-03 till F 9. Total gångtid: 322,30 tim. Antal flygningar: 612 st.
1945-03-23 såld till Svensk Flygtjänst AB, pris 200:- (skrotvärde). Levererad 1945-04-09, reg SE-AOK.
2549
967
1941-06-20
1944-07-11
1941-06-22 till F 9, kod 9-35, 9-19, 9-11, 9-54.
1944-06-08 haveri pga hård sättning. Skador på landningsställ. Ff (asp Nilsson) oskadad. Kasserad pga höga rep-kostnader (16.000:-). Total gångtid: 249 tim. Antal flygningar: 445 st.
2550
968
1941-06-20
1945-03-14
1941-06-18 till F 9, kod 9-36, 9-24.
2551
969
1941-06-20
1942-06-02
1941-06-28 till F 9, kod 9-15.
1942-01-12 totalhaveri vid landning Säve pga plötslig markdimma. Fpl körde på en "spansk ryttare". Ff fänrik af Geijerstam lindrigt skadad.
2552
970
1941-06-20
1944-11-08
1941-06-27 till F 9, kod 9-28, 9-44.
1944-02-09 till F 13.
1944-07-10 till F 9.
Total gångtid: 291 tim. Antal flygningar: 528 st.
2553
971
1941-06-27
1945-
1941-07-02, kod 9-13, 9-41.
1944-07-03 till F 13.
1944-10-18 till F 9. Ej flugit sedan dess.
1946-01-25 till Svensk Flygtjänst AB som reservdelar.
2554
972
1941-06-27
1942-10-23
1941-07-03 till F 9, kod 9-29, 9-23.
1942-08-07 totalhaveri Säve. Eldsvåda i fpl omedelbart efter start av motor. Mek (krp Erik Åke Persson) brännsår. Total gångtid 119,20 tim.
2555
973
1941-06-27
1942-12-01
1941-07-07 till F 9, kod 9-41.
1942-09-08 totalhaveri. Kollision under luftstrid med J 11 nr 2550. Fpl blev manöverodugligt och störtade i viken V Vallda, 3 km S Särö. Ff (vpl K Olof L Hasselhuhn) omkom. Total gångtid: 90,25 tim.
2556
974
1941-06-27
1944-11-08
1941-07-08 till F 9, kod 9-3.
Total gångtid: 418 tim. Antal flygningar: 611 st.
2557
975
1941-06-27
1944-12-04
1941-07-09 till F 9, kod 9-43, 9-39.
1944-04-27 till F 13.
Total gångtid: 239 tim. Antal flygningar: 386 st.
2558
988
1941-07-18
1945-03-14
1941-07-19 till F 9, kod 9-44, 9-22, 9-43.
1944-07-28 till F 13.
1944-10-18 till F 9.
2559
991
1941-07-18
1945-03-14
1941-07-24 till F 9, kod 9-10.
2560
994
1941-07-18
1942-06-26
1941-07-16 till F 9, kod 9-33, 9-25.
1942-05-18 totalhaveri vid Förslövsholm. Kollision med marken. Ff (fk von Heidenstam) mindre ansiktsskador.
Total gångtid: 130,40 tim.
2561
997
1941-07-18
1945-03-14
1941-07-14 till F 9, kod 9-27, 9-25, 9-18.
2562
1000
1941-07-18
1945-
1941-07-24 till F 9, kod 9-39, 9-28.
Ej flugen sedan 1944-10-18.
1946-01-25 till Svensk Flygtjänst AB som reservdelar.
2563
1003
1941-08-08
1945-
1941-09-11 till F 9, kod 9-15.
Total flygtid: 359,55 tim. Antal flygningar: 538 st.
1945-05-15 såld till Svensk Flygtjänst AB (pris 200:-, skrotvärde), levererad 1945-06-14. Reg SE-AOU.
2564
1006
1941-08-08
1944-06-14
1941-08-23 till F 9, kod 9-24.
1944-03-30 nödlandning i vatten pga motorkrångel under skjutning mot luftmål, Rörö. Ff (vpl vkrp Bertil Carserud) oskadad. Rep-kostnad 74.000:-
2565
1005
1941-08-08
1945-03-14
1941-12-10 till F 9, kod 9-20.
2566
1012
1941-08-08
1945-03-14
1941-08-21 till F 9, kod 9-9.
2567
1015
1941-08-08
1944-11-08
1941-08-23 till F 9, kod 9-6.
1944-04-27 till F 13, kod 9-6.
1944-08-10 nödlandning vid Jämjö pga motorstörning varvid fpl vid rullade ned i ett dike. Ff (fu B Dahlström) oskadad. Rep-kostnad: 12.000:-. Till verkstad men kasserades.
2568
1018
1941-09-23
1945-
1941-10-20 till F 9, kod 9-37.
1944-04-27 till F 13.
1944-10-18 till F 9 (ej flugen sedan dess).
1946-01-25 till Svensk Flygtjänst AB som reservdelar.
2569
1021
1941-09-23
1945-
1941-10-20 till F 9, kod 9-31.
1944-04-27till F 13.
1945-06-15 såld till Svensk Flygtjänst AB, 1945-09-07 överlämnad, reg SE-AOX.
2570
1024
1941-09-23
1942-06-26
1941-10-04 till F 9, kod 9-33.
1942-05-17 totalhaveri F 9 det Ljungbyhed. Påkört på marken av J 11 nr 2527 vid utrullning efter landning. Ff (asp Dyrssen) oskadad. Total gångtid: 54 tim.
2571
1027
1941-09-23
1945-03-14
1941-10-21 till F 9, kod 9-4.
1944-04-27 till F 13.
2572
1030
1941-09-23
1942-01-13
1941-10-06 till F 9.
1941-10-06 totalhaveri vid Gate, S.Fågelås (15 km O Tidaholm) under leveransflygning Malmslätt-Säve pga onormalt oljeläckage (ev pga ett fel av leverantören vid monteringen av propellerregulatorn). Ff (kd Svante E A Nordquist) lindrig knäskada. Total gångtid: 2 tim.

1943-08-27 har fpl 2567 vid utrullning efter landning kolliderat med s k spanska ryttare vid F 9. Ff oskadad. Fpl reparerat. Foto: Okänd / Krigsarkivet.Källor:
Tabell "Sammanställning": SFF - Svenskt Flyghistoriskt Forum.
1 = Rapporterat antal är det som hittats i SFF individrapportering.

Uppdaterad: 2023-10-02