OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

J26 Mustang

De första Mustangerna i Sverige: Nödlandarna

I sammanställningen nedan upptas i kronologisk ordning de Mustanger som under andra världskriget nödlandade i Sverige. Av de sammanlagt 10 flygplanen tillhörde 9 stycken USAAF, medan ett, det sista, tillhörde RAF. Fyra av flygplanen var i sådant skick att de köptes av Flygvapnet och blev därför de första J26:orna, även om de officiellt inte godkändes förrän efter det att den första leveransomgången hade anlänt till Sverige.

Beträffande i sammanställningen upptagen förbandsbeteckning läses:
FG=Fighter Group och FS=Fighter Squadron.


Datum: 15 april 1944 kl. 13.05

Flygplan: P-51B
Förband: 354 FG 355 FS
Kod: GQ
Besättning: 2nd Lt Edward E. Phillips 0-807597

Ett 50-tal främmande flygplan flög denna lördagsmiddag västerifrån in över svenskt område i trakten av Laholmsbukten. Planen synes strax därpå ha lämnat svenskt territorium mellan Höganäs och Laholm. Under inflygningen avgav det svenska luftvärnet varningseld. Även svenska jaktplan startade men erhöll aldrig någon kontakt med de främmande planen.

Ett plan av typen P-51 Mustang totalhavererade vid Skummeslöv (3 km väst Vallberga järnvägsstation). Eventuellt sökte föraren lämna planet strax före nedslaget, men fallskärmen hann aldrig utvecklas. Vid nedslaget fattade vraket eld och delar spreds inom ett område med 200 m diameter. Flera tyngre delar sjönk ca 5 m under markytan och bärgades aldrig.


Datum: 13 maj 1944 kl.14.17

Flygplan: P-51B-5-NA 43-6365
Förband: 354 FG 355 FS
Kod: GQ- "Z-Hub"
Besättning: 1:st Lt Eldon E Posey 0-789342


Den aktuella dagen flög flera amerikanska plan in över södra Sverige, varav några dessutom nödlandade.

Posey nödlandade på Rinkeby med sin P-51B helt oskadd till följd av uppgiven bränslebrist efter eskortjakt i trakten av Stettin.

Posey placerades vid Korsnäs interneringsläger och tilläts återvända till England den 7 juni 1944. Flygplanet flögs till Bromma den 14 mars 1945 och såldes till det Svenska Flygvapnet den 12 april och erhöll Fv-nummer 26001.


Datum: 22 maj 1944 kl.13.55

Flygplan: P-51B-10-NA 43-7158
Förband: 4 FG 334 FS
Kod: QP-F "Cowboy"
Besättning: Cpt Nicholas Megura 0-2044894

Under eskortuppdrag över Nordtyskland hade Megura blivit påskjuten av tysk jakt, varvid flygplanet erhållit omfattande skador.

Enligt bestämmelserna hade Megura vänt norrut för att söka nå Sverige. I trakten av Kalmarsund mötte han en svensk B17 som med tecken ledde honom till F12. Genom skada i hydraulsystemet måste landningen ske med indraget ställ. Megura var oskadd och vistades vid Loka Brunn fram till den 7 juni, då han tilläts återvända till England. Flygplanet såldes som skrot till Flygvapnet den 27 april.


Datum: 4 augusti 1944 kl.15.15

Flygplan: P-51D-5-NA 44-13939
Förband: 359 FG 370 FS
Kod: CS-W
Besättning: Cpt Raymond Beck Jr Lancaster 0-666961

Efter att ha eskorterat ett B24 Liberator-förband över Nordtyskland återvände eskortjakten, vid vilken L var divisionschef mot England. Över danska öarna fick L fel på kylsystemet med förhöjd oljetemp som följd. När dessutom oljetrycket sjönk beslöt L att vända mot Sverige och söka landa på Bulltofta.

Höjden över Jylland var då 7500 m. Under flygningen skar motorn i höjd med svenska kusten. Över Falsterbokanalen, som passerades på 400 m höjd, slängde L huven. Samtidigt blev L beskjuten med verkanseld från svenskt luftvärn, dock utan att träffas.

Landningen skedde i en beteshage norr Höllviken (Kungstorp), varvid flygplanet totalhavererade. L klarade sig dock ifrån nödlandningen med mindre blessyrer och placerades vid Mullsjö interneringsläger till dess han återsändes till England den 1 november. Under L:s flygning mot Sverige medföljde ytterligare två Mustanger, förmodligen för att kontrollera att L verkligen nådde land. Sannolikt var det dessa två som någon timme senare landade på Ljungbyhed p.g.a. bensinbrist (se nedan).


Datum: 4 augusti 1944 kl.16.20

Flygplan: P-51B-5-NA 43-6461
Förband: 359 FG 370 FS
Kod: CS-Q "Hot Pants"
Besättning: 2nd Lt Wilson Kirby Jr Baker 0-697525

Flygplan: P-51B-1-NA 43-12463
Förband: 359 FG 370 FS
Kod: CS-N "Some Joce"
Besättning: 2nd Lt Richard 0'Neill Rabb 0-812872

Båda planen kom in över F5 Ljungbyhed utan att ge tecken till landning, varför det svenska luftvärnet avgav varningseld med 5 skott. Båda planen fällde då ut landställen och landade utan anmärkning. Planen hade troligen på låg höjd flugit in över Skånes sydvästkust i trakten av Vellinge. Skälet till landningen i Sverige uppgavs vara bränslebrist.

Fpl 1) såldes till Flygvapnet i april 1945 och erhöll Fv-nr 26002. Baker placerades vid Mullsjö interneringsläger och fick återvända till England den 1 nov 1944.

"Hot Pants". De 12 fyrkanterna med hakkors visar hur många tyska plan som skjutits ned. Foto: Okänd / Järfälla kommuns bildarkiv.

Fpl 2) totalhavererade den 7 oktober 1944 på Ljungbyhed under en "underhållsflygning" med Talcott (se 6 aug 1944) som förare. Flygningen urartade i en busflygning där alla tänkbara säkerhetsgränser överskreds, och slutade med att flygplanet slog av ett träd, varefter det rammade F5:s instruktionsverkstad och slutligen exploderade i ett bränsleförråd. Resterna såldes som skrot året därpå.

Rabb internerades likaså i Mullsjö och återvände tillsammans med Baker till England den 1 november.


Datum: 6 augusti 1944 kl.11.58

Flygplan: P-51D·5-NA 44-13917
Förband: 339 FG 503 FS
Kod: D7-L "You've Had It'
Besättning: l:st Lt Franklin Day Talcott

Planet nödlandade på Bulltofta till följd av motorskador erhållna under uppdrag öster om Berlin (Gdynia-området). Motorskadan (oljeläcka) hade uppkommit efter lv-beskjutning.

Mustangen placerades den 7 oktober vid F8 efter att den 5 oktober ha sålts till Flygvapnet. Fv-nr var 26004. Talcott själv omkom vid "underhållsflygning" med en annan Mustang (se ovan).


Datum: 25 augusti 1944 kl.13.00

Flygplan: P-51B-15-NA 42-106854
Förband: 357 FG 364 FS
Kod: C5-
Besättning: 1:st Lt Walter Baron 0-801663

Flygplan: P-51D-5-NA 44-13345
Förband: 357 FG 364 FS
Kod: C5-I "Mary Ann"
Besättning: 1:st Lt Charles Edgar Burtner 0-695152

Den aktuella dagen passerade ett stort antal amerikanska flygplan in över södra Sverige, varav flera nödlandade. Två Mustanger nödlandade 2,2 km ONO Lomma kyrka efter att ha deltagit i uppdrag över norra Tyskland.

Fpl 1) buklandade och skadades svårt. Vraket fördes till Malmö den 28 augusti. Användbart material återsändes till England den 26 oktober, medan resten såldes som skrot. Baron, som var oskadd, internerades vid Korsnäs den 27 augusti och återsändes till England den 26 oktober.

Fpl 2) nödlandade oskatt och fördes den 23 mars 1945 till Bromma, där den överlämnades till Flygvapnet. Fv-nr blev 26003. Burtner internerades likaså vid Korsnäs och återsändes samtidigt med Baron till England.


Datum: 19 april 1945 kl.16.03

Flygplan: P-51K-1-NT 44-11391 (c/n 111-29531)
Förband: No 65 Sq (RAF)
Kod: YT o E KH695
Besättning: Lt (RAF) Graham Cecil Stuart Pearson 127224

Efter beskjutning av luftvärnet i Halmstad buklandade denna Mustang på Varbergs flygplats (Getterön).

Planet hade deltagit i eskortföretag Skagerack-Kattegatt och buklandades avsiktligt efter motorstörning och felorientering.

Användbara delar tillvaratogs medan resten såldes som skrot. Pearson internerades 21 april vid Korsnäs och hemsändes den 27 samma månad.Källor:
Kontakt nr 49 (1980) (Peter Kempe, Åke Hall, Bo Widfeldt, Björn Kristiansen m.fl)

Uppdaterad: 2022-10-03