J 26 - Sammanställning 1/2

Uppdaterad: 2019-04-29

FV:s fpl-bestånd fpl J(S) 26 1945-1954

(Läget avser 1/7 varje år)
Flottilj 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
F 4 (J 26) - - 23 54 53 47 40 38 2 -
F 8 (J 26) - - - - - - - - 10 10
F 16 (J 26) 47 39 59 64 72 60 55 50 7 8
F 21 (S 26) - - - - 3 12 11 12 9 9
TOTALT 47 39 82 118 128 119 106 100 28 27


Sammanställning över Flygvapnets J(S) 26 Mustang

Fv-nr Godkänd Kod *) Avförd Gångtid Orsak USAAF **)
26001 450730 F16-vD 521119 488 t Reservdelsbrist 43-6365 P-51B ex GQ-"Z Hub"
26002 "- F16-vE 470616   Haveri, använd som reservdel 43-6461 P51-B ex CS-Q "Hot Pants"
26003 "- F16-vB 460603 158 t Haveri 460416, använd som instr.objekt 44-13345 C5-I "Mary Ann"
26004 "- F16-vC
F16-24
F4-
521031   Såld DomR 44-13917 D7-L "You've had it"
26005 450423 F16-rA 480920 585 t Haveri 480819. Kollision med fpl 26011 på 5.000 m höjd över Östervåla. Ff (EEE) omkom. 44-64157  
26006 "- F16-rB 480521    Buklandning Ärnagården 480520. Reservdelar 44-72058  
26007 "- F16-rC
F16-rB
F21-
540918   Såld Nicaragua 44-72066  
26008 "- F16-rD 530520   Såld DomR 44-72074  
26009 "- F16-rE
F16-20
530520   "- 44-72086  
26010 "- F16-rF 540918   Såld Nicaragua 44-72093  
26011 "- F16-rH 480920 398 t Haveri 480819. Kollision med fpl 26005 på 5.000 m höjd över Östervåla. Ff (SHT) fsk-hopp. (F) 44-72109  
26012 "- F16-rJ 521031   Såld DomR 44-72126  
26013 "- F16-rK 470311 220 t Haveri 2 km N Dalby kyrka, Uppland 470211. Fsk-hopp. Ff (ABS) överlevde. 44-73156  
26014 "- F16-rL
F16-gL
F16-bE
F16-14
521031   Såld DomR 44-72177  
26015 "- F16-rM
F16-2
F16-15
F21-15
521031   "- 44-63701  
26016 "- F16-rN
F16-16
500628 685,2t Kollision i luften med fpl 26089, Vassunda, N Knivsta, S Uppsala. 500525. Båda förarna (SET) och (SOW) omkom. (F) 44-63743  
26017 "- F16-rP 460607 34 t Haveri i havet utanför Harstena 460517 44-63758  
26018 "- F16-rS
F16-18
540918   Såld Nicaragua 44-63865 /reg N51JK ex N6163U
26019 "- F16-rT
F16-bD
480702   Haveri 480415 44-63974  
26020 "- F16-bA
F16-20
F8-gr
521031   Såld Israel 44-63992 /Till Flygvapenmuseet "F16-rC"
26021 450423 F16-bB
F21-
540918   Såld Nicaragua 44-72031 /reg N6152U
26022 "- F16-bJ 460710 242 t Koll i luften med 26029 Såtenäs 460618 44-72222  
26023 "- F16-bD
F16-bJ
471126   Haveri Gammelbyn, 10 km N Sala 470926 44-64109  
26024 "- F16-bE
F16-rT
F16-rF
F16-?A
530530   Såld Israel 44-64072  
26025 "- F16-bF
F16-gN
511029   Koll i luften med 26093, sjön Tämnaren, Uppland. 511015. Den ene ff (A B E) omkommer medan den andre ff (F E C) räddar sig med fsk. (F) 44-72050  
26026 "- F16-bH
F21-
521031   Såld DomR 44-72051  
26027 "- F16-bJ 450616 41,45t Haveri Eneby gård, N Rimbo 450528 44-63888  
26028 "- F16-bK 521031   Såld DomR 44-72151  
26029 "- F16-bL 460823 219 t Koll i luften, se 26022 44-72184  
26030 "- F16-bM 460823 249,45t Haveri i havet 2 km NO Dalarö 44-72206  
26031 450423 F16-bN 480521   Buklandning. Använd till reservdelar 44-72220  
26032 "- F16-bP 450616 31,5 t Koll i luften med 26033, F16 450515 44-72223  
26033 "- F16-bS 450616 30,05 t Koll i luften med 26032 44-64062  
26034 "- F16-bT
F16-bJ
530530   Såld Israel 44-64059  
26035 "- F16-gA
F16-vB
490316 537 t Haveri N Tierp 490202. Fsk-hopp 44-63860  
26036 "- F16-gB 480521   Buklandning. Använd till reservdelar 44-72183  
26037 "- F16-gC 460603 204 t Haveri F16 460507 44-64034  
26038 "- F16-gD
F8-gr
540918   Såld Nicaragua 44-72090  
26039 "- F16-gE
F16-gN
F8-gr
530206   Såld Israel 44-63871 /Reg N9772 F. Nu på Musée de l'Air, Paris
26040 "- F16-gF
F16-gL
521031   "- 44-64100  
26041 450423 F16-gH 521118   Såld Israel 44-72198  
26042 "- F16-gJ 480825 587 t Haveri vid Viksta kyrka, Uppsala, 480721 (kan ev ha varit 480720). Föraren, asp (E J) omkom. (F) 44-63857  
26043 "- F16-gK
F16-3
F21-14
541129   Såld Nicaragua 44-72105  
26044 "- F16-gL 480302   Haveri, i havet/farleden O Östhammar, 480213. Ff (O.M.G H) omkom. (F) 44-64132  
26045 "- F16-gM
F16-16
F16-27
500417 823 t Haveri 500213 44-72204  
26046 "- F16-gN
F16-vA
530530   Såld Israel 44-64087  
26047 "- F16-gP
F16-rK
461022 275,35t Haveri 460930 vid Almunge. (W) 44-63716  
26048 450430 F16-gS
F16-bL
480622 359 t Under övning i avancerad flygning exploderade fpl i luften på 100 m höjd, troligen under upptagning från en mycket brant dykning. Planets ena vinge och ett av landställsbenen hamnade på skolgården till Blackstalunds skola. Barnen hade strax innan lekt på gården. Aspiranten (L G.J S) omkom. Jumkil, norr om Uppsala, 480607. (F) 44-72064  
26049 "- F16-gT 540918   Såld Nicaragua 44-63552  
26050 "- F16-vA 451123 81 t Haveri Knutby, N Uppsala 450920 44-63892  
26051 470311 F16-gP
F21-1
530216   Haveri vid F21, Kallax. 520216. Felbedömning vid landning i nedsatt sikt. Ff lt (B N) omkom. (F) 44-72430  
26052 470314 F16-4 500812 566 t Kollision med 26145 efter landning F16 500628. Kasserad. 44-72414  
26053 470416 F4-rK 530624   Såld Israel 44-72303  
26054 470326 F4-rE 540918   Såld Nicaragua 44-72219  
26055 "- F4-bL
F8-gr
"-   "- 44-72291 /Reg N6149U
26056 470416 F4-
F8-grN
"-   "- 44-72272  
26057 470428 F4-rL 540423 710 t Haveri Åskott, 10 km N Östersund. 520304. Okontrollerat flygläge under molngenomgång. Kn (A W) från F4 räddade sig med fallskärm. (F) 44-72215  
26058 470425 F16- 500812 775 t Haveri, Vagnhärad, 500622 (kan ev vara 500621). Ff (S R B), fänrik i Flygvapnets reserv, omkom. Ff hade i uppdrag att navigeringsflyga Uppsala - Landsort - Norrköping - Upsala på 6.000 m höjd, då planet i en brant dykning av okänd anledning och med fullt motorpådrag slog i marken och tog eld. (F) 44-63263 5Y-L "Penny"
26059 470428 F4- 521031   Såld DomR 44-73272  
26060 470429 F4-rO 481109   Kass efter ground loop F4. Reservdelar 44-72276  
26061 470425 F4- 521031   Såld DomR 44-72364 SX-L "Upupa Epops"
26062 470505 F4- 490305 313 t Haveri 480628 44-72185  
26063 470423 F4-rA 501107 623 t Haveri 501004 44-63635  
26064 "- F4-rK
F16-rJ
471213 224,1t Haveri 471020, Fsk-hopp 44-72078  
26065 470506 F16- 530520   Såld DomR 44-72254  
26066 470514 F4-
F8-gr
540918   Såld Nicaragua 44-72320  
26067 "- F4- 521031   Såld DomR 44-63759  
26068 470506 F16-
F8-gr
540918   Såld Nicaragua 44-63691  
26069 470429 F4- 520123 732 t Haveri Svedje, 10 km S östersund 511129. Motorstörning över Sunne under provflygning. Efter en stund började fpl brinna och ff (S J) utför fskhopp. Under hoppet tappar han skorna. Efter nedkomsten försöker han gör sig ett par skor av fallskärmen för att ta sig fram till bebodda trakter. Innan han fullbordat denna skomakargärning befrias han från skobekymren av några skogshuggare som generöst lånar ut ett par stövlar. (F) 44-72273  
26070 470514 F4-rB 521031   Såld DomR 44-63739  
26071 470714 F16- 521031   "- 44-72107  
26072 "- F16-gE
F4-
490331 261 t Haveri vid Valla, Frösön 480603. Under avancerad flygning kom flygplanet efter en loop in i spin. Ff (C.E R) gjorde fsk-hopp. (F) 44-72136  
26073 "- F16-bD 530624   Såld Israel 44-72229  
26074 470815 F16-bJ
F16-3
530520   Såld DomR 44-72290  
26075 470625 F16- 530319   Såld Israel 44-72288  
26076 "- F16-rT 530624   "- 44-72399 LH-M "Hey Bolo II"
26077 470701 F16-bP
F16-13
F20-13
491019   Haveri Blåvikssjön, 40 km NV Lycksele 490908. Ff (kadett Sven Hellström) räddar sig med fsk-hopp efter motorstörningar. (F) 44-72479  
26078 470731 F16-gE
F16-rH
F16-bH
F8-
521031   Såld DomR, FAD 1930 44-72321  
26079 470815 F4- 530319   Såld Israel 44-72419  
26080 470729 F16-gL 501128   Kollision i luften med 26088, 3 km NO Gamla Uppsala, 501110. Ff i båda planen, furir (B H R L) och korpral (S E L) omkom. (F) 44-72452  

*) = Divisionsbeteckningar: r = röd, b = blå, g = gul, v = vit, gr = grön.
**) = Tidigare USAAF registrering / Nuvarande registrering (1980)
DomR) = Dominikanska Republiken


Källa:
Kontakt nr 49 (1980)
- Peter Kempe, Åke Hall, Bo Widfeldt, Björn Kristiansen m.fl.
F) Delar av informationen kommer från en flygentusiast från Göteborg.
W) Stig Wikström