J 26 - Sammanställning 2/2

Uppdaterad: 2019-04-21

Sammanställning över Flygvapnets J(S) 26 Mustang

Fv-nr Godkänd Kod *) Avförd Gångtid Orsak USAAF **)
26081 470804 F4-gE 521031   Såld DomR 44-72390  
26082 471022 F16-gD
F16-gC
F21-17
540918   Såld Nicaragua 44-64071  
26083 470902 F16-
F21-
540918   "- 44-72389  
26084 471107 F16-rQ
F21-2
F21-10
521119   Haveri sjön Tjäura, 4 mil SV Jokkmokk. 521008. Fpl fick motorstörningar och ff steg till 300m (?) höjd men sedan sjönk planet åter till 150 m. Fsk-hopp. Ff (fänrik K-G I) från Norrbottens flygbaskår (F21) i Luleå undkom oskadd. Ff upptäcktes på marken av ett annat plan. Temperaturen var emellertid under noll grader varför speciell utrustning skall kastas ned till ff från flygplan (om detta gjordes framgår ej av texten...). *) 44-72112  
26085 471002 F16-rE 540918   Såld Nicaragua 44-72331  
26086 471011 F16-1 (W) 521031   Såld DomR 44-63791  
26087 470925 F16-rM
F8-grD
540918   Såld Nicaragua 44-72483 /reg N1341O
26088 471028 F16-1 501128   Kollision i luften med 26080, 3 km NO Gamla Uppsala, 501110. Ff i båda planen, furir (B H R L) och korpral (S E L) omkom. *) 44-72171 YJ-Q "Mr Gary II"
26089 471217 F16-10 500628 401,55t Kollision i luften med fpl 26016, Vassunda, N Knivsta, S Uppsala. 500525. Båda förarna (SET) och (SOW) omkom. *) 44-72113  
26090 471022 F16-gD
F16-vE
521031   Såld DomR 44-72395  
26091 480219 F16-gC 530504   Såld Israel 44-72095  
26092 470821 F4-b 521031   Såld DomR 44-72123 CY-G "The Millie G"
26093 480426 F16-rC
F16-gL
511029   Koll i luften med 26025, sjön Tämnaren, Uppland. 511015. Den ene ff (A B E) omkommer medan den andre ff (F E C) räddar sig med fsk. *) 44-72362 CY-B "Lil Pearl"
26094 480524 F16-rA
F16-rJ
F16-16
521031   Såld DomR 44-72406 CV-G
26095 471124 F16-gK 510301   Haveri sjön Varpan, 5 km N Falun 510216. Kollision med trädtoppar. Ff (K H) omkom. Läs mer om haveriet. 44-72433  
26096 471023 F4-bB 480825 125 t Haveri 480705 44-64065  
26097 471111 F4-rA
F8-grP
540918   Såld Nicaragua 44-72359  
26098 471029 F4- 521031   Såld DomR 44-72356  
26099 471112 F4-gG 521031   "- 44-72033  
26100 480120 F4-bC 530520   "- 44-72299 YJ-O "Little Bouncer"
26101 471114 F4- 540918   Såld Nicaragua 44-72416 WD-P "Man-I-Ack"
26102 480213 F4-D 530624   Såld Israel 44-72096  
26103 480120 F4- 530520   Såld DomR 44-72188  
26104 480218 F4-bI
F4-bM
510707 434 t Kollision i luften med 26128 under stridsövning. Båda ff omkommer (B R och E N). Verkön, Storsjön 510529 *) 44-72247  
26105 480126 F4-bB 530319   Såld Israel 44-72380  
26106 480423 F4- 5210311   Såld DomR 44-72388  
26107 480220 F4-
F21-2
531113 797 t Haveri 530623. Fpl kass pga höga rep-kostnader 44-72366  
26108 480213 F4- 530504   Såld Israel 44-63833  
26109 480122 F4-gH 491117   Kollision i luften med 26135 15 km N Östersund 490816 44-72030  
26110 480126 F4-gM 521031   Såld DomR 44-64152  
26111 "- F4- 530520   "- 44-64091  
26112 "- F4-
F16-bN
521031   "- 44-72202  
26113 480217 F4- 530504   Såld Israel 44-72423 N2-U
26114 "- F4- "-   "- 44-72208  
26115 480225 F4-bK 521031   Såld DomR 44-72339  
26116 "- F4-
F16-
530319   Såld Israel 44-72216 HO-L "Silver Dollar"
26117 480302 F4- 530520   Såld DomR 44-72305  
26118 480226 F4- 490331 161 t Haveri 480410, Karsjö järnvägsstation norr om Bollnäs. Ff (S.O P) omkommer. *) 44-72239  
26119 480303 F4- 510119 582 t Haveri 501204 44-72330  
26120 480406 F4-
F21-11
530807   Haveri i havet utanför Klubbviken, Sandön 530505. Fsk-hopp 44-72221  
26121 480330 F4-
F21-
540918   Såld Nicaragua 44-63634 /reg N6165U
26122 480323 F4-gH 501128 471 t Kasserad efter ground loop, F4, 501010. Fpl får motorkrångel i starten från F4:s flygfält och slår runt. Fpl skadas men piloten undkommer utan skador. *) 44-72232  
26123 480405 F4-
F16-gK
490810 263,05t Haveri Odensfors, 11 km SV Tierp. 490629. Ff i ett annat fpl ber (T) kontrollera hans landställ varvid propellern på detta plan skär in i stjärten på (T:s) fpl som blir manöverodugligt. Ff (v-korp B L E. T.) omkommer. *) 44-72269  
26124 480227 F4-rM 521031   Såld DomR 44-72449 GN-E "Imogene"
26125 480401 F4- 521031   "- 44-63830  
26126 480331 F4-rH 530520   "- 44-72075  
26127 480413 F4-
F16-18
521119 982 t Haveri. Fpl kass pga höga rep-kostnader 44-63231 CY-R
26128 480331 F4- 510707 559,8t Kollision i luften med 26104 under stridsövning. Båda ff omkommer (B R och E N). Verkön, Storsjön 510529. *) 44-63879  
26129 480428 F4-r 521031   Såld DomR 44-63762  
26130 480405 F4-
F21-
540918   Såld Nicaragua 44-64122 /reg N150U ex. N6151U
26131 480424 F4- 521031   Såld DomR 44-72438  
26132 480427 F4-gJ (W) 491117 258 t Haveri Näldens station NV Östersund 490809 44-72300  
26133 "- F4-
F21-
510301   Haveri, Mjäldrunga, Ö Herrljunga, 500829. Av okänd anledning störtar fpl under spaningsflygning över Värmland (Detta stämmer inte: Herrljunga / Värmland? Vilket är rätt??). Föraren, serg (S Å M) dödas. *) 44-72425  
26134 480416 F4-rB 490924 405 t Kollision på marken med 26054 490805. Kasserades 44-72426  
26135 480428 F4-gL 480825 168 t Haveri, 480706. Under övning i luftstrid med en rote ur F4 får ett av planen motorstopp varvid föraren (OEH) räddar sig med fallskärm och landar oskadd i en sjö i närheten av Krokom norr om Östersund. *) 44-64104 FT-H "Wano"
26136 480430 F4-gA 491117   Kollision i luften, se 26109 44-72046 HL-P
26137 "- F4-
F21-3
540918   Såld Nicaragua 44-63649 /reg N6162U
26138 480611 F4- 530206   Såld Israel 44-72431 9B-G "Poontang II"
26139 480806 F4-
F8-gr
540918   Såld Nicaragua 44-72446 WR-P /reg N1270O
26140 480906 F4- 521031   Såld DomR 44-72353  
26141 481214 F16-gB
F8-gr
"-   Såld Israel 44-72228  
26142 "- F16- 540918   Såld Nicaragua 44-72059 /reg N6150U
26143 490112 F16-3 521031   Såld DomR 44-72164 C5-R "The Shillelagh"
26144 490105 F16-28
F16-5
510619   Haveri Dalby kyrka, 9 km SV Uppsala 510517. Fsk-hopp 44-63856  
26145 490125 F16-bL
F16-10
F16-20
511012   Haveri 510928. Motorstörningar. Ff (V L) räddar sig med fskhopp och landar oskadd. Väster om Uppsala. *) 44-63861 C5-H "Lady Esther"
26146 490105 F16-16
F21-16
550319 1044 t Haveri i sjön Stora Bygdeträsk 540922 44-63729 AJ-Q "Snuffy the mad pole"
26147 490224 F16-bK
F4-rK
F16-2
F16-4
530520   Såld DomR 44-63818  
26148 490328 F16-A
F8-gr
540918   Såld Nicaragua 44-63705  
26149 490205 F16-bL 521031   Såld DomR 44-63511  
26150 490125 F16-
F8-gr
"-   "- 44-63819 E6-N "Hotshot Charlie"
26151 490317 F16-
F4-gR
530624   Såld Israel 44-72970  
26152 490331 F16-
F8-gr
540918   Såld Nicaragua 44-63675 E6-D "Sierra Sue II" /reg N5452V
26153 490413 F16-
F4-rJ
F4-gC
530530   Såld Israel 44-63817  
26154 490406 F16-
F4-
501016 392 t Haveri, 15 km SV Bräcke, 500928. Under övning i kurvstrid på ca 2.000 m höjd hamnar fpl plötsligt i brant dykning och därefter i ryggspin som föraren inte lyckas häva. Ff (O G S) omkom. *) 44-63637  
26155 490519 F16-
F4-rM
"- 191 t Haveri, SO Östersund, 500809. Under övning i avancerad flygning på relativt stor höjd uppstår motorkrångel och fpl kommer i kraftig dykning. Ff, vicekorpral (E L E), lämnar planet med fallskärm men kommer ut för sent och lyckas inte lösa ut skärmen varför han omkommer. *) 44-63840  
26156 490524 F16-11 540918   Såld Nicaragua 44-63880  
26157 490521 F16-bU 530209   Såld Israel 44-63815 GQ-L "Mary Pat"
26158 490617 F16-gK
F8-gr
530209   "- 44-63864 HL-W "Twilight Tear"
26159 490702 F16- 510824   Haveri Järlåsa station 510726. Fsk-hopp 44-72378  
26160 491003 F16- 500824   Haveri, Strömsbro, N Gävle, 500714. Motorstopp på 4.000 m höjd under luftstridsövning med en grupp J26 ur F15 Söderhamn. Ff (furir R T H) fsk-hopp. *) 44-73346  
26161 500302 F16- 521031   Såld DomR 44-63688  

*) = Divisionsbeteckningar: r = röd, b = blå, g = gul, v = vit, gr = grön.
**) = Tidigare USAAF registrering / Nuvarande registrering (1980)
DomR) = Dominikanska Republiken


Källa:
Kontakt nr 49 (1980)
- Peter Kempe, Åke Hall, Bo Widfeldt, Björn Kristiansen m.fl.
*) Delar av informationen kommer från en flygentusiast från Göteborg.
W) Stig Wikström