OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

RM 9 - Turboméca Aubisque

RM 9B. Foto: Ola Holmgren / Flygvapenmuseum (CC BY).

En flygplanstyp som haft flera olika motorer är Flygvapnets SK 60 (SAAB 105). Den var från början tänkt att utrustas med den franska Turboméca Marboré-motorn men den visade sig vara för klen. På förslag från Turboméca valdes en ombyggnation av turbopropmotorn Bastan som kom att benämnas Aubisque. Aubisque fick beteckningen RM 9 och tillverkades av Turboméca enbart till det svenska SK 60-flygplanet.

Motor RM 9 är en turbojetmotor av dubbelströmstyp, s k turbofläktmotor, med axial- och radialkompressor med högtrycks- och lågtrycksturbin. Den består av en gasgenerator vars turbin avger så stort vridmoment att den, förutom att driva kompressorn, även driver en fläkt som är placerad framför inloppet till kompressorn och som roterar med ungefär hälften av turbinens varvtal. En tredjedel av den luft som passerat fläkten leds in i kompressorn medan de resterande två tredjedelarna får expandera genom en luftkanal som koncentriskt löper utanför gasgeneratorn. Ungefär hälften av motorns totala dragkraft alstras vid luftens expansion i denna kanal.[1]

Foto: Flygvapenmuseum (CC BY, beskuren).

De första motorerna levererades till prototyperna för SK 60 fick beteckningen RM 9A. Aubisque-motorn kördes första gången 1961. När motorn monterades in i SK 60 fick den förlängd luftintags- och utloppsdel.

Under utprovningen av prototyperna upptäcktes att även RM 9A var för svag. Därför modifierades motorn till större dragkraft och den nya versionen fick beteckningen RM 9B.

Vid export av SAAB 105 till Österrike bedömdes även dessa motorer vara för klena varför exportversionen fick General Electric J85-17B (CJ-610-4)-motorer (de fick dock ingen RM-beteckning eftersom de inte var avsedd för Flygvapnets flygplan). De nya motorerna ökade maxfarten till strax under 1.000 km/tim och lastförmågan från 700 kg till 2.000 kg. Dessutom ökade stigprestanda till drygt det dubbla.

I mitten av 1990-talet utrustades SK 60 med Williams-Rolls FJ44 som fick beteckningen RM 15.

RM 9, Turboméca Aubisque. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum PDM).

RM 9B på Gotlands Försvarsmuseum.
Foto: Bene Riobó (CC BY-SA 4.0, Wikimedia, beskuren).

DATA - RM 9 Turbomeca Aubisque

RM 9A RM 9B
Typ[1] Aubisque Aubisque IA
Dragkraft 700 kp
6,8 kN
742 kp
7,3 kN
Luftflöde 22 kg/sek 22 kg/sek
Vikt 290 kg
Diameter 525 mm
Bredd 650 mm
Höjd 750 mm
Längd 2,29 m
Tryckförhållande, kompressor 7,05:1
Bränsleförbrukning 420 kg/tim 445 kg/tim
Max utloppstemp 900 grader

RM 9B. Foto: Från Arboga Robotmuseum.Källor:
KONTAKT nr 86, 1988.
KONTAKT nr 81, 1987.
Arboga Robotmuseum.
Wikipedia: Turbomeca Aubisque
Digitalt Museum
Klippan.seths.se
Faqs.org
Hmong.es/wiki: Turbomeca Aubisque
PdfCoffee
Myplace.frontier
Digitalmuseum, Ikaros - Flygvapenmusei årsbok 2008, "Flygmotorerna" av Bertil Jung och PeGe Lundborg.
1) Utbildningsdokument för teknisk- och verkstadspersonal (Saab).

Uppdaterad: 2023-06-06