SK12 (P2) - FOCKE WULF 44J 'STIEGLITZ'

Uppdaterad: 2013-07-28

Haverier

DATUM FPLNR FB+KOD HÄNDELSEBESKRIVNING
1937-08-19 626 F5-26 Gick ej ur spin. Nedslag i skogsparti mellan Bonarp och Söderåsen.
1939-03-15 627 F5-27 Konga Klint, S F5. Under mörkerflygning och under mycket hastig väderförsämring tappade fem fpl orienteringen i snöbyarna och fick påbörja nödlandning. Aspirant Ahlfors totalhavererade i skogen och undkom med lättare skador.
1939-03-15 633 F5-33 Röstånga. Under mörkerflygning och under mycket hastig väderförsämring tappade fem fpl orienteringen i snöbyarna och fick påbörja nödlandning. Aspirant Olsson-Prütz omkom när flygplanet totalhavererade.
1941-03-31 5775 F5-60 Totalhaveri. Fallskärmshopp.
1941-09-15 621 F5-21 Totalhaveri.
1941-09-25 5772 F5-57 Totalhaveri.
1941-11-10 5778 F5-63 Traneröd mosse. Totalhaveri pga brusten sidoroderlina. Fallskärmshopp.
1942-09-10 5781 F5-66 Totalhaveri. Kollision med fpl 660.
1942-09-10 660 F5-69 Totalhaveri. Kollision med fpl 5781.
1942-10-01 649 F5-46 Kollision med fpl 650. Nedslag vid Röstånga. Fallskärmshopp.
1942-10-01 650 F5-47 Kollision med fpl 649. Nedslag vid Röstånga.
1942-10-12 611 F5-11 (fd P2 801 5-59) Totalhaveri. Fallskärmshopp.
1942-10-23 624 F5-24 Totalhaveri.
1943-02-15 661 F5-46 Totalhaveri.
1943-04-08 654 F5-51 Totalhaveri.
1943-05-xx 656 F5-53 Totalhaveri.
1943-05-10 640 F5-37 Totalhaveri.
1943-08-24 5782 F5-67 Totalhaveri.
1945-02-16 644 ASJA Demonstrationsflygplan. Haveri.
1945-02-19 618 F5-18 Totalhaveri.
1945-xx-xx 651 F1-20 Haveri. Höga reparationskostnader.
1945-06-05 659 F14-11 Haveri. (Datum??)
1945-06-08 5788 F8-88 Totalhaveri.
1946-xx-xx 612 F17-86 (fd P2 802) Haveri och höga reparationskostnader.
1946-01-22 620 F20-52 Kollision med fpl 645 vid mörkerlandning på F16.
1946-01-22 645 F16-42 Kollision med fpl 620 vid mörkerlandning på F16.
1946-02-15 641 F2-91 Påkörd av en B17. Kasserad.
1946-06-14 5786 F13- Totalhaveri. Vid indiciplinär flygning tar övervingen i marken.
1946-06-20 5795 F1-73 Örebro. Totalhaveri efter felbedömning vid utelandning.
1946-07-06 628 F4- Landningshaveri.
1947-10-19 623 F1- Bröts sönder i luften vid överfart efter segelflygsbogsering. Västerås, Irsta kyrka.
Ff (BP) räddade sig med fsk-hopp. Passageraren (RE) omkom. Läs mer om haveriet.
1948-05-20 5792 F10-3 Haveri.
1949-01-26 665 F5-24 Förstört när sjöflyghangaren vid CVV i Västerås brann ned vid en våldsam eldsvåda. Ytterligare 5 fpl gick förlorade (2 st B17, 2 st SK14 och 1 st civil Norseman (Aros-Flyg)).
1949-02-18 637 F6- Haveri. Höga reparationskostnader.
1949-05-18 5784 F4- F4. Kollision med vinschbil efter segelflygbogsering.
1950-xx-xx 5771 F20-61 Haveri. Höga reparationskostnader.
1950-05-30 636 F7-2 Kollision med träd vid start efter utelandning N Vånga.
1951-06-24 5789 F9-61 Totalhaveri vid nödlandning på Rivöfjorden, Göteborg.
1957-10-27 642 ? Efter utlåning till Stockholms segelflygklubb havererar fpl vid Hyllstofta 8 km N F5.

Källa: Kontakt nr 54.
Haveriet 1948-02-16 kommer från ett tidningsklipp...