OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

SK 16 - AT-16 Harvard / AT-6 Texan

SK 16 nr 16112 från F 10. Foto: Okänd.

HISTORIK

Flygplanet designades av North American Aviation i USA som hade produktionsanläggningar i Dallas och i Inglewood, Kalifornien. Den första prototypen av T-6 Texan flög första gången 1/4 1935 och var av typen fribärande lågvingat monoplan, tillverkat helt i metall. Denna första version hade två öppna cockpits och fasta landningsställ.

Designen vidareutvecklades med bl a en glasöverbyggd sittbrunn. Huvudlandstället blev infällbart men stjärthjulet förblev fast. Denna version av flygplanet beställdes av USAAF som gav dem beteckning AT-6 Texan. US Navy beställde också dessa flygplan men gav dem beteckningen SNJ. SN i SNJ betyder "Scouting" och J är US Navys beteckning på tillverkaren, North American.

Många flygplan licenstillverkades också i Kanada av Noorduyn Aviation Ltd, Montreal (AT-16 Harvard) och i Australien. Mer än 17.000 flygplan i olika varianter och beteckningar byggdes.

ANSKAFFNINGEN

1947 letade de svenska Flygvapnet efter ett nytt skolflygplan för s k typ II-utbildning som skulle ersätta det nuvarande SK 14. Flygplanet skulle ha infällbart landningsställ, propeller med reglerbar stigning, kraftfullare motor och mer avancerad och modern utrustning än SK 14. Flygvapnet fick då en möjlighet att köpa ett antal Noorduyn AT-16 till ett mycket förmånligt pris från de omfattande överskottslager som fanns efter andra världskriget. Tanken var att ersätta Flygvapnets skolflygplan SK 14 med ett modernare flygplan.

SK 16A nr 16133 från F 3 på F 8 Barkarby, 1950-1951.
Foto: Georg Eriksson / Flygvapenmuseum (PDM)

1947 köpte det svenska Flygvapnet 143 st AT-16 som tillverkats av Noorduyn i Kanada. Flygplanen samlades ihop från flera olika militärbaser i Kanada. De flesta hade korta gångtider varierande mellan 26 och 2.980 timmar. Flygplanen flögs till ett flygfält i New Jersey i USA där de demonterades och packades i lådor för sjötransport till Sverige. I Sverige monterades de av Centrala Flygverkstaden i Arboga och fick till att börja med beteckningen SK 16 (senare ändrad till SK 16A) och Flygvapnets nummer 16001-16145.

Några år senare tillkom ytterligare ett par flygplan av olika varianter. Ett av dessa hade varit det personliga flygplanet för den svenska flygattachén i Washington DC, USA. Flygattachén hade hand om inköp av reservdelar till de svenska SK 16-flygplanen och ordnade så att 30 st nedmonterade AT-16 skickades till Sverige för att användas som reservdelar.

SK 16A med FV-nr 16058 tillhörande F 5, Ljungbyhed.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM).

1950 beslutades att man skulle köpa ytterligare 112 st SK 16. Nu var dock tillgången mer begränsad än vid det första köpet. De flygplan som slutligen köptes in var tillverkade av North American i USA och var betydligt dyrare än de tidigare och hade längre gångtider (1.075 - 4.900 timmar). De var också av något avvikande versioner: AT-6 Texan, SNJ-2, SNJ-3, SNJ-4, Mk II och BC-1A (AT-6 Texan var levererade till USAAF och SNJ till US Navy). Ytterligare 4 flygplan inköptes som reservdelar.

Efter leveransen monterades flygplanen vid Centrala Flygverkstaden i Västerås (CVV). Eftersom de var något avvikande mot de tidigare flygplanen kom 106 st av dem att betecknas SK 16B och 6 st SK 16C. De tidigare levererade flygplanen SK 16 fick därför ändra beteckning till SK 16A. Flygplanen levererades till det svenska Flygvapnet mellan 1951-1954 och fick Flygvapnets nummer 16201-16312.

FLYGVAPNET

Den första leveransen om 91 st Noorduyn AT-16 Harvard SK 16 (SK 16A) kom till Sverige 1947 och 65 flygplan tilldelades Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed för grundläggande flygförarutbildning. 26 flygplan placerades vid Flygvapnets Kadettskola F 16 i Uppsala. Förutom för träning användes de också för väder- och sambandsflygning.

SK 16A nr 16065 provmålad i vinterkamouflage under övning "Norrsken" 1970.
Foto: F 21 (från Lars E Lundin collection).

Ytterligare 53 stycken levererades under 1948. Dessa kom att fördelas mellan F 5 Ljungbyhed (11), F 16 Uppsala (6), F 3 Malmslätt (6), F 8 Barkarby (6), F 9 Säve (6), F 10 Ängelholm (6), F 13 Norrköping (6), och F 18 Tullinge (6).

Två SK 16 från F 16. OBS emblemet nedanför huven på fpl "72".
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM).

Senare kom SK 16A i mindre antal att omfördelas till samtliga flottiljer där de utnyttjades för allmän flygträning, väderflygning och sambandsflygningar.

Flyguppvisning 1949 med SK 16 i formation "FL" (Arméns underofficersskola / Försvarets Läroverk i Uppsala).
Foto: Okänd / Armémuseum (PDM).

Totalt 258 flygplan var i tjänst i Flygvapnet under åren 1947-1972. Den sista SK 16B avskrevs 1958 och den sista SK 16C avskrevs 1960. SK 16A fanns dock kvar i tjänst inom det svenska Flygvapnet fram till 30/3 1972 då flygplanstypen avvecklades (dock avvecklades individ 16010 först 16/5 1972).

SK 16A, FV-nr 16047. Helvit målning under uppdrag för FN i Libanon, UNOGIL, 1958.
Foto: Okänd.