OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

T 1 - Heinkel HD 16

T 1 nr 221 i Malmö hamn 1929.
Foto: Gunvald Berger (PDM, beskuren)

HD 14 blir HD 16

Heinkel HD 14 (Heinkel Doppeldecker) var ett enmotorigt torpedflygplan utvecklat av det tyska flygbolaget Ernst Heinkel Flugzeugwerke. Genom Svenska Aero på Lidingö beställde svenska Marinen den 19/8 1924 en HD 14 för utprovning.

Heinkel HD 14 bogseras under utprovningen.
Foto: Okänd / Flygvapenmusem (PDM)

Flygplanet anlände demonterat till Flottans varv i Stockholm i juni 1925. Det monterades ihop och leveransproverna började den 13/9 1925. Flygplanet (som kallades "Bellona") godkändes dock inte då det inte uppfyllde de svenska kraven. Den torped som skulle användas (45 cm m/17, vikt 800 kg) var för tung. Proven avslutades och kontraktet upphävdes i september 1926 varefter flygplanet återlämnades.

HD 14 med flottörer vid provflygning vid Galärvarvet.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

Heinkel förbättrade designen och den nya modellen fick namnet HD 16. Flygplanet flög första gången i början av 1928.

HD 16 I FLYGVAPNET

T 1 - Heinkel HD 16. Foto: Okänd.

Två flygplan HD 16 tillverkades i Warnemünde i Tyskland och svenska Flygvapnet köpte dessa två den 27/2 1928 för drygt 100.000 kr/styck. Flygplanen testflögs i Tyskland under oktober-november 1928 och det visade sig att vissa förändringar måste göras. När de två flygplanen hade godkänts av Flygvapnet flögs de i januari 1929 hem till Sverige och F 2 i Hägernäs.

T 1 nr 220 framför hangarerna på F 2 i Hägernäs.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM, beskuren)

T 1 - Heinkel HD 16. Foto: Okänd.

Heinkel HD 16 fick beteckningen T 1 i Flygvapnet och de två flygplanen fick individnumren 20 och 21. Numren ändrades i mars 1929 till 220 och 221. I november 1931 ändrades de till 2120 och 2121.

Redan 1924 gjordes försök med fällning av torpeder från "Flygbåt 25'' (Friedrichshafen FF49C) vid Flottan i Karlskrona. Då användes en 35 cm Torpedbåtstorped m/03. Fällningsfarten var ca 80 km/t och fällningshöjden 10 m.

Med HD 16 blev både fällningsfart och fällningshöjd högre, något som torped m/03 ej klarade av. Man använde då istället en svensktillverkad 45 cm Torped m/17 som vägde ca 750 kg (+ 50 kg för fällningsmekanismen), alltså samma torped som testades ihop med flygplan HD 14.

T 1 med FV-nr 2120 och torped m/17. Foto: Okänd / Lars E Lundin Collection.

Många tester genomfördes under de kommande åren för att utröna bästa fällningsmetoder gällande fart, höjd och tyngdpunktsläge.

T 1:orna opererade oftast med flottörer från Flygdepåfartyget HMS Dristigheten.

Pansarbåten/flygdepåfartyget HMS Dristigheten.
Foto: Okänd (PDM, Wikimedia)

T 1 var ett ganska stort flygplan och det kallades ibland för "sommarstugan". I slutet av karriären skulle flygplan nr 2120 starta från F 2 vid Hägernäs, men piloten kom aldrig upp i luften. Det visade sig att tio värnpliktiga hade gömt sig den rymliga flygkroppen för att få lite sömn![1]