OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

TP 8 - Waco Standard/Custom Cabin

Waco Standard Cabin modell UIC.
Foto: Okänd Smithsonian National Air & Space Museum (PDM beskuren)

HISTORIK

1920 bildade Clayton J Bruckner, Elmwood "Sam" Junkin och Buck Weaver företaget Weaver Aircraft Company of Ohio i USA. I april 1923 bytte det namn till Advanced Aircraft Co och flyttade till Treoy, Ohio. Buck Weaver dog 1924 och i maj 1929 döptes företaget om till Waco Aircraft Co.

Under andra världskriget ägnade Waco sig helt åt krigsproduktion. 1947 lades flygplanstillverkningen ned och under sina 27 år producerade Waco 62 olika flygplansversioner!!

Waco tillverkade bl a ett transport- och affärsflygplan med benämningen Waco Cabin. Flygplanet var sexsitsigt och hade plats för två piloter och fyra passagerare.

Den första Waco "Standard" Cabin-modellen (QDC) flög första gången 1931 och den senare Waco "Custom" Cabin-modellen flög första gången i början av 1935.

Waco hade en lite udda uppbyggnad av modellbeteckningarna. De bestod vanligtvis av 3 bokstäver men det fanns även andra varianter:

Motor Continental R-670 (fabriksbeteckning W-670).
Foto: FlugKerl2 (CC BY-SA 3.0, Wikimedia)

CIVIL ANVÄNDNING I SVERIGE

Till Sverige importerades under 1930- och 1940-talet minst sex stycken Waco av tre olika utföranden:

SE-AFM havererade på Bodens bangård 1944-06-15.
Foto: Okänd / Järnvägsmuseet (PDM)

MILITÄR ANVÄNDNING

I Sverige fanns vid andra världskrigets utbrottet endast några få transportflygplan i Flygvapnet. När behovet snabbt ökade rekvirerade man därför tre civila Waco modell UIC-4 och dessa fick beteckningen TP 8.

Flygplanen placerades på F 2 Hägernäs och användes för sambandsflygning, målgång och ubåtsspaning.

Flygplan Waco ZQC-6, OH-SLA, förankras vid bränslefat vid F 19.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)

När finska vinterkriget var över överfördes en Waco modell ZQC-6 från F 19 i Finland (Svenska frivilligkåren) till F 2 där det fick beteckningen TP 8A. 1946 överförde Flygvapnet ägandet av flygplanet till Nordisk Aerotjänst i Norrköping, till viss del som kompensation för den tidigare havererade SE-AFF.

Klargöring av flygplan Waco ZQC-6 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. 1940.
Foto: Karl Johan Åke Sundström / Flygvapenmuseum (PDM)