OBS: JavaScript måste vara aktiverat för att denna webbplats ska fungera!!

TP 86 - ROCKWELL SABRELINER

Swedic 861 är den "civila" anropskoden för fpl 86001 som gör tjänst som "flygande laboratorium" vid FC. Foto: Se nedan.

"BLUE BIRD" - 86001

Beslutet om att inköpa en begagnad Sabreliner för FC:s räkning togs under 1979 samtidigt som typbeteckningen TP 86 reserverades för flygplanet. Köpet av den tilltänkta och offererade individen gick dock ¡ stöpet ¡ det att säljaren backade ur. Emellertid kunde Rockwell erbjuda en annan, och förvisso bättre, Sabreliner 40A.

Det aktuella flygplanet, med registreringen N905-KB, hade lämnats i byte av Westinghouse Electric Corp vid köp av en ny Sabreliner 65. Westinghouse opererade ett flertal Sabreliners vilka (inspirerade av Braniff?) målats i olika färger. Det för FMV aktuella flygplanet var således målat helt ¡ blått, med undantag för motorkåporna, och gick under benämningen "Blue Bird". Flygplanet bar c/n 282-49.

"Blue Bird" var av typ 40A dvs liktydigt med den andra civila versionen ¡ ordningen och därvid utrustad med två Pratt & Whitney JT12 A-8-motorer vardera utvecklande 1.500 kp dragkraft. Priset för flygplanet var 825.000 $ vilket omräknat blev 3,58 miljoner kronor. I priset ingick grundöversyn och åtgärdandet av ett 30-tal anmärkningar. En ommålning av flygplanet före leverans skulle kosta ytterligare 10.000 $ och det ansågs vara en onödig kostnad. Man beslöt därför att behålla den blå färgen fram till dess att det blev aktuellt med kontrastmålning ¡ svart och vitt.

Den 13 augusti 1980 ankom flygplanet till Malmslätt efter en effektiv flygtid om 10 timmar från S:t Louis. Leveransflygningen företogs med mellanlandning på Gander (New Foundland) och ¡ Reykjavik och genomfördes med assistans av förare och tekniker från Rockwell. Dessförinnan hade skolning av två svenska piloter och två tekniker gjorts ¡ två resp tre veckor vid Lambert Field utanför S:t Louis.

Av praktiska skäl genomfördes leveransflygningen av flygplanet med den civila registreringen N905KB, trots att flygplanet rent juridiskt övertagits av Flygvapnet.

Den 14 augusti försågs flygplanet med registreringsnumret 86001, kronmärken och stationssignalen 71 (Viktor 71). Denna kod blev dock blott ett tio-tal dagar gammal då den enligt nya bestämmelser ändrades till 861 och med anropskoden "Swedic 861". Dock fortsatt blåmålad och med FC:s signum, den orange nosringen, målad runt nosen. Ett av de mer färggranna av FV:s flygplan ¡ historien.

YTTERLIGARE EN TP 86 INFÖRSKAFFAS - 86002

Trots att man ¡ operationen av TP 86 tvingades använda och bruka främmande och nya termer som feet, knot och pound, samt att manualer ifråga om Aircraft Operation och Maintenance var framtagna för civilt bruk, blev erfarenheterna av TP 86 mycket positiva. Det stod inte länge på förrän man beslutade att införskaffa ytterligare en Sabreliner i avsikt att tillförsäkra utprovningsavdelningen optimal kapacitet.

Foto: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum CC BY

Även här var det frågan om att köpa ett begagnat flygplan och ett lämpligt sådant visade sig vara N66ES. En något tidigare modell med c/n 19, och som tidigare ägts av Stern Air Services Inc ¡ Aspen, Colorado, USA. Flygplanet hade då det köptes av FMV en gångtid på 5.600 timmar.

Flygplanet levererades och ankom till Malmslätt den 1 april 1982 och gavs följdriktigt nummer 86002 med koden 862. Likt föregångaren bibehölls den tidigare civila målningen - i detta fall målad helt i vitt. Leveransflygningen utfördes denna gång helt av FC:s egna provflygare.

TP 86 HAR FRAMTIDEN FÖR SIG

TP 86 kan ses som ett udda flygplan i historien men har detta till trots framtiden för sig. Det kommer såvitt man kan se att flyga och brukas som laboratorieflygplan vid FC bortom överskådlig tid.

Omkring 1990 började TP 86 användas för bl.a. utprovning av Carabas-radarn. Det är en känslig radaranläggning där antennerna utgörs av två st 6 meter långa "korvar" som hänger bakom flygplanet. Inne i flygplanet registreras objekt som ligger under marknivån och som en normal radar inte kan se.

TEKNISKA DATA - TP 86 SABRELINER 40A

Spännvidd: 13,54 m
Längd:13,34 m
Höjd: 4,88 m
Vingyta: 31,78 m2
Tomvikt:4.490 kg
Max startvikt: 8.500 kg
Max last (inkl besättning) 905 kg
Bränslekapacitet: 4.025 lit
Max hastighet: 665 km/h
Stighastighet: 24 m/s
Topphöjd: 13.700 m
Räckvidd: 3.400 km
Tillåten lastfaktor: +3 g / -1 g
Motorer: 2 st P&W JT12 A-8 om vardera 1.500 kp dragkraft.
Besättning: 2 man (+ max 10 pax)

STYRSYSTEM OCH AVIONIK

Grundkonstruktionen är ett enkelt, mekaniskt styrsystem med hydraulik enbart för landställ och luftbroms.

Avonikutrustningen omfattar bl a:

Foto: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum CC BY

Foto: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum CC BY

SAMMANSTÄLLNING

FV-reg

FV-kod
c/n

Tillv-
år
Tidigare
reg
Lev FV Anm
86001

FC-71
FC-861
282-49

1965
N6556C
N757R
N905K
N905KB
1980-08-13
86002

FC-862
282-91

1967
N9500B
N5511A
N5511Z
N66ES
1982-04-01 Leveransflygning av ff övlt Stig Holmström och kn Rolf Carlsson.
Gångtid vid ankomst Sverige: 5.600 tim.
Flygvapenmusem. Används sedan 2002 på Anders Ljungsteds gymnasium för flygteknisk utbildning.Källor:
KONTAKT nr 80, februari 1987.
- Fotograf ej angiven för vissa bilder i originalartikeln.
Pennan och Svärdet.
FV-nytt 1980 nr 3, öv Jan-Ivar Andersson.
SFF
forum.soldf.com

Uppdaterad: 2021-05-26